Tar i bruk 3D-verktøy for bredere medvirkning i planarbeid

Du kan nå se et planforslag for Ski sentrum syd som er ute til offentlig ettersyn i 3D, og gi innspill direkte i 3D-verktøyet. Frist for innspill er 4. februar 2021.

Kommunen legger med jevne mellomrom ut varsel om oppstart, høringer og saker til offentlig ettersyn.

Dette er muligheter du har til å uttale deg i saker kommunen jobber med som du blir berørt av eller interesserer deg for, før politikerne fatter et endelig vedtak.

Vi tar nå i bruk et 3D-verktøy for å formidle mer visuell informasjon om planer vi jobber med, og håper det kan bidra til enda bredere medvirkning i sakene.

Første plan ut i 3D-verktøyet er planforslaget for Ski sentrum syd - feltene S12, S13 og S14 i områdeplan, samt del av Jernbaneveien, som nå ligger ute til offentlig ettersyn etter vedtak i utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune 15.09.20.

Se planen og gi innspill direkte i 3D-verktøyet her.

Frist for innspill er 4. februar 2021.

Andre medvirkningsmuligheter nå

Lurer du på hvilke andre plansaker du kan gi innspill til for tiden?

Se alle aktuelle høringer og kunngjøringer. 

Sist endret: 18.12.2020