Nye smitteverntiltak

Kommunestyret behandlet en ny sak om smitteverntiltak for Nordre Follo kommune  16. desember. Se tiltakene som gjelder til og med 7. januar 2021.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

De to siste månedene har politikerne vedtatt en rekke nødvendige og inngripende tiltak for å snu en alvorlig smitteutvikling. Innsatsen har gitt resultater. Trenden ser nå ut til å gå i riktig retning selv om smittenivået fortsatt er høyt. Dette gjør det mulig for kommunestyret å lette litt på tiltakene de neste ukene. 

Tiltakene nedenfor trer i kraft 16. desember og gjelder til og med 7. januar.

Private sammenkomster

Private sammenkomster skal ikke overstige ti personer. Det må være mulig å holde en meter avstand.

Unntak

 • Private sammenkomster der alle er fra samme husstand.
 • Private sammenkomster med flere enn ti deltakere for selskaper med barn som er i samme kohort i barneskole og/eller  barnehage. I tillegg kommer foreldre/søsken som er nødvendig for å gjennomføre sammenkomsten.
 • For private sammenkomster i julehøytiden er det lov å ha inntil ti gjester eller delta på en sammenkomst med ti gjester to dager.
 • For sammenkomster ute på offentlig sted er det lov til å være inntil 20 personer per sammenkomst.

Avstandskrav og øvrige smitteverntiltak må ivaretas. 

Arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Se covid-19 forskriften §13 for definisjon av arrangement. Idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år omfattes likevel ikke av definisjonen.

Unntak

 • Begravelser, bisettelser og minnestunder. Arrangøren må sørge for at alle som er til stede kan holde minst en meter avstand til andre, som ikke er i samme husstand.
 • Julegudstjeneste eller tilsvarende i tros- og livssynshus i tilknytning til julehøytiden.
 • Kamper og konkurranser uten publikum i idretter som
  • ikke er definert som kontaktidretter.
  • er på profesjonelt nivå.
 • Forestillinger og tilsvarende arrangementer uten publikum til stede.
 • Vielser, dåp og lignende ritualer uten tilskuere til stede.

For unntakene gjelder antallsbegrensning omtalt i covid-19-forskriften §13a. For øvrig gjelder bestemmelser om arrangementer i covid-19-forskriften §13b - 13d.

Arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig. Se definisjon av arrangement i covid-19 forskriften. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede kan holde minst en meter avstand til andre, som ikke er i samme husstand. 

Kultur- underholdnings- og fritidsaktiviteter 

Alle offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur- underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs er stengt.

Unntak

 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter.
 • Tros- og livssynshus.
 • Fritidsklubber for barn og unge - tilnærmet ordinær drift.
 • Bibliotek.
 • Bingo.
 • Gallerier og annen utsalg av kunst.
 • Steder der det foregår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.    

Unntakene forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift og oppfølging av vilkårene i covid 19-forskriften

Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Virksomheten må være bemannet.
 • For fritidsaktivitet som i utgangspunktet drives uten bemanning, må det utpekes en ansvarlig person.
 • Kontaktidretter er ikke tillatt.
 • Deltakere på organisere aktiviteter må melde fra i forkant.
 • Personalet/ansvarlig må ha oversikt over hvem som er i lokalet. Deltakere må registreres med navn, kontaktinformasjon og tidsrom for når de er til stede. Opplysningene må være tilgjengelig i 14 dager.
 • Garderober og dusjanlegg skal være stengt for deltakere, med unntak for de som benytter svømmeanlegg.
 • Deltakere på treningssentre må bo i Nordre Follo kommune.
 • De som deltar på aktiviteter må holde minst to meter avstand til andre deltakere.
 • Veiledere fra Folkehelseinstituttet og organisasjoner som virksomhetene og aktivitetene er tilknyttet, må følges.  

Alkoholservering

Det åpnes for å tillate skjenking av alkoholgruppe 1 og 2 frem til kl. 22.00. Dette gjelder kun ved bordservering og med spiseplikt.  

Se Lovdata for definisjon av alkoholgruppe 1 og 2.

Munnbind

 • Plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.
 • Plikt til å bruke munnbind i taxi. Dette gjelder både sjåfør og passasjerer.
 • Plikt til å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, utover kortvarig passering. Eksempler er butikker, fellesareale på kjøpesentre og serveringssteder. 

Smitteverntiltak i virksomheter

Strenge krav til smitteverntiltak i virksomheter der personer møtes fysisk, blant annet i butikker og kjøpesentre videreføres. Her må det være mulig å holde to meter avstand til andre.  

Generelle råd

Kommunen anbefaler fortsatt å unngå kollektivtransport og benytte hjemmekontor. 

Ungdomsskolene er på "rødt nivå" til og med 7. januar

Mer informasjon

Sist endret: 17.12.2020