På nyåret ser du selvkjørende personbiler i Ski

Ruter har valgt ut Ski som pilot i test av ny type selvkjørende kjøretøy i kollektivtrafikken.

Ruter og mobilitetselskapet Holo samarbeider om å prøve ut selvkjørende kjøretøy som del av kollektivtilbudet i Oslo-regionen. Etter å ha etablert to linjer med minibusser i Oslo, skal partene lansere et nytt selvkjørende reisetilbud i Ski over nyttår.

Vikens fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, og ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan, viser frem kjøretøyet som skal benyttes i Ski: Toyota Proace Verso, utstyrt med selvkjøringsprogramvare fra Sensible 4.

Les hele pressemeldingen fra Ruter

Det nye reisetilbudet opprettes mellom boligområdet Hebekk og Ski stasjon, med formål å undersøke hvilken reduserende effekt en slik tjeneste kan ha på privatbilbruken i området.

Toyota-kjøretøyene vil romme 4-6 passasjerer og et av dem er utstyrt med rullestolrampe. I likhet med Ruters selvkjørende minibusser i Oslo vil hvert kjøretøy være bemannet.

– Jeg er glad for at Ski by og Nordre Follo kommune er valgt ut til et prosjekt som bidrar til å utvikle kollektivtransporten. Det er viktig å tenke muligheter og se hvordan ny teknologi kan benyttes til å fremme effektiv og miljøvennlig transport, i tråd med både innbyggernes behov og hvordan kommunen ønsker å utvikle Ski sentrum. Godt utbygd kollektivtransport er et viktig virkemiddel for å redusere utslipp og bidra til at kommunen oppfyller FNs bærekraftmål, sier ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo kommune.

Det første kjøretøyet blir å observere i gatene på Hebekk i januar, når forberedelsesfasen starter.

Les mer i pressemeldingen fra Ruter 

Sist endret: 15.12.2020