Nye parkeringsregler i Nordre Follo

Nå innføres det like regler i hele kommunen. Viktige endringer er 50 prosent avgift for el- og hydrogenbiler, gratis parkering for MC og betaling på nye ladestasjoner for elbil.

Kommunestyret vedtok de nye reglene i sitt møte 11. november.

De nye reglene er:

1. Parkeringsavgift for elbiler og hydrogenbil settes til 50 prosent av normalsats.

2. Parkeringsavgiften for MC-parkering gjøres avgiftsfri.

3. For nye ladestasjoner og ved oppgradering av eksisterende ladestasjoner skal det være brukerbetaling for strøm.

De nye satsene gjelder fra 1.1.2021. 

Ikke lov å parkere utenfor veien

Det er også viktig å merke seg at håndheving på veier regulert med parkeringsforbud strammes inn. I tidligere Oppegård kommune ble ikke biler som sto parkert utenfor veibanen på veier regulert med parkeringsforbud ilagt gebyr.

I henhold til gjeldene regelverk er det ikke tillatt å parkere på veiens skulder, grøft eller sideareal når skilt viser at parkering ikke er tillatt, og fra 15. desember blir man ilagt gebyr ved å parkere som beskrevet over.  Det er derfor presisert i vedtaket hva skiltene innebærer.

Veier merket med «Parkering forbudt»-skilt:

Langs disse veiene er det kun tillatt med kortest mulig stans, for av- eller påstigning eller kortest mulig stans for lasting eller lossing langs veien. All annen hensetting av kjøretøy er forbudt.

Forbudet gjelder i kjøreretningen på den side av veien hvor skiltet er satt opp, fra skiltet og fram til første vegkryss eller fram til ny regulering med skilt «Stans forbudt», «Parkering forbudt», «Parkeringssone», «Slutt på parkeringssone» eller «Parkering».

Veier merket med soneregulering:

Soneregulering innebærer, kort oppsummert, at det er forbudt å parkere langs veien, uavhengig av kjøreretning eller veiside, helt til en passerer skiltet «Slutt på parkeringssone».

Felles for begge skiltinger er at begrepet «veien» også omfatter veiens skulder, grøft og sideareal.

Trafikktjenesten i Nordre Follo vil i første omgang informere om endringen ved å legge informasjonsskriv på biler som står ulovlig parkert. Dette er vi allerede i gang med.

Fra 15. desember vil feilparkerte biler bli ilagt et gebyr på 900 kroner.

Les referatet fra kommunstyremøtet

Sist endret: 14.12.2020