Møter i kommunestyret onsdag 16. og torsdag 17. desember

Endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo og strategi og handlingsplan 2021-2024 er blant sakene politikerne skal behandle i årets siste kommunestyremøter.

Kommunestyret onsdag 16. desember

Endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte, opprettelse av bærekraftsfond for næringslivet og prioritering av utbyggingsområder sett i sammenheng med skoletilhørighet og kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur er blant sakene politikerne skal behandle onsdag 16. desember.

Sakspapirer og møteinnkalling finner du i politisk møtekalender.

Møtet gjennomføres som fjernmøte og begynner kl. 18.00.

Budsjettmøte torsdag 17. desember

Strategi og handlingsplan 2021-2024 skal behandles i et heldagsmøte i kommunestyret torsdag.

Dette inkluderer blant annet:

  • endringer i vedtatte rammer, investering
  • gebyrreglementet 2021 (avgifter, gebyrer og brukerbetalinger)
  • gebyrregulativ 2021 for delesaker, kart og oppmålingssaker, seksjoneringssaker, byggesaker og reguleringssaker
  • gebyrregulativ 2021 for renovasjon, feiing og slam
  • gebyrregulativ 2021 for vann og avløp

Sakspapirer og møteinnkalling finner du i politisk møtekalender.

Møtet gjennomføres som fjernmøte og begynner kl. 09.00.

Åpne for publikum

Du kan følge begge møtene hjemmefra via kommunens nett-TV.

Sist endret: 14.12.2020