Slik blir den nye  videregående skolen i Ski

Viken fylkeskommune har kåret Rambøll AS til vinner av deres plan- og designkonkurranse for ny videregående skole i Ski sentrum.

Foto/illustrasjon: Rambøll/Rolvung & Brøndsted

Vinnerne av konkurransen ble offentliggjort på en digital pressekonferanse 15. desember 2020, hvor ordfører Hanne Opdan deltok fra Nordre Follo kommune.

I tillegg til ny videregående skole skal anlegget inneholde Nordre Follos folkebibliotek, kulturskole og felles idrettshall. I planlegging av skolen er det vektlagt sambruk av arealer mellom kommunen og fylkeskommunen.

Les mer om planene for den nye videregående skolen og se opptak av pressekonferansen på Viken fylkeskommunes nettsider.

Fakta om ny videregående skole i Ski sentrum fra viken.no:

  • Ny videregående skole i Ski sentrum er planlagt for 1100 elevplasser og ca. 220 ansatte
  • Opplæringstilbud innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, samt tilrettelagt opplæring
  • Dagens elevplasser som i dag er i leide lokaler ved Drømtorp videregående skole flyttes til den nye skolen
  • Nordre Follo kommune lokaliserer folkebibliotek og kulturskole i den nye videregående skolen
  • Offentlig P-hus med 200 parkeringsplasser
  • Det bygges felles idrettshall for kommunen og fylkeskommunen, hvor hallen disponeres av videregående skole på dagtid, og av kommunen/idretten på ettermiddags-/kveldstid og i helgen
  • Det er inngått samarbeidsavtale mellom Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune som regulerer blant annet kostnadsfordeling og sambruk av areal

Sist endret: 16.12.2020