Informasjon om vannmåleravlesning

SMS om vannmåleravlesning sendes ut i disse dager. Slik gjør du det når du skal lese av vannmåleren.

I boligen din har du en vannmåler som måler forbruket ditt av vann. Du får beskjed fra oss når du skal lese den av, og om hva slags informasjon vi trenger fra deg. Fjernavleste vannmålere blir lest av automatisk.

For de eiendommene vi ikke finner mobilnummer vil det bli sendt ut avlesningskort til eiers digitale postkasse.

Dersom eiendommen ikke er registrert med vannmåler, stipuleres forbruket etter eiendommens bruksareal hentet fra matrikkel.

Vent med vannmåleravlesningen til du har mottatt sms fra kommunen eller avlesningskort i din digitale postkasse (digipost).

Jeg har fått sms. Hva nå?

Under følger en instruks om hvordan du skal lese av vannmåleren din. Dette gjelder kun husstander med manuelle målere (figur 2), ikke de som har digitale målere (figur 1).

Figur 1. Ser vannmåleren din slik ut, har du en digital vannmåler som blir fjernavlest. Du trenger ikke å foreta deg noe.

Figur 2. Ser vannmåleren din slik ut, har du en manuell vannmåler. Da skal du sende inn årsavlesning til kommunen. 

Hvor finner jeg vannmåleren?

Vannmåleren kan være installert ulike steder i hjemmet, for eksempel i fordelingsskap, ved varmtvannstanken, eller i/under kjøkkenbenken.

Slik leser du av vannmåleren

Når du har mottatt sms, sjekk at det målernummeret som står i meldingen fra oss er det samme som det som står på måleren din. Dersom det avviker, ta kontakt med kommunen. Oppgi adresse, og send med bilde av måleren din til e-post gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no.

Stemmer nummeret i sms med det som står på vannmåleren, gjør du følgende:

  • Les av måleren. Du skal kun ha med tallene foran kommaet.
  • Svar på mottatt sms med bare tall.
  • Taster du inn feil, kan du sende nytt svar. Det er det siste svaret du oppgir som registreres som forbruk i 2020.
  • Du mottar svar/kvittering tilbake om at målerstanden er blitt registrert. 

Hvis du har fått avlesningskort i din digitale postkasse i stedet for sms, skal du gå inn på nettsiden leseav.no og registrere avlesningen din ved hjelp av en kode som står på kortet. Du trenger også vannmåler-IDen din. Logg inn i portalen Min eiendom (med elektronisk ID) for å finne din vannmåler-ID.

Lurer du på noe mer om dette?
Da kan du lese mer om vannmåler, gebyrer for vann, avløp og renovasjon og faktura for kommunale avgifter her.

Sist endret: 16.12.2020