Follobaneprosjektet med nyhetsbrev til naboer

I Follobaneprosjektets nyhetsbrev finner du svar på hva som skjer når og hvor i Follobaneprosjektet, inkludert nye Ski stasjon.

Ski har tatt i bruk vestsiden av den nye jernbanestasjonen, mens østsiden bygges opp. Ved tunnelmunningen utenfor Ski sentrum er anleggsplassen dekket med jord og blir grøntområde.

Les mer og se nyhetsbrevet på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 02.12.2020