10 400 hurtigtester til Nordre Follo

Det sendes ut rundt 1 million hurtigtester til kommunene. Nordre Follo kommune får 10 400 hurtigtester for Covid-19, som primært skal brukes i forbindelse med sykehjem.

Allerede før hurtigstestene ble godkjent, fikk Nordre Follo kommune tilsendt 200 tester til bruk ved utbrudd. Disse har blant annet blitt brukt i forbindelse med smitteutbruddet ved Solbolg bo og aktiviseringssenter.

Denne uken sendes det ut rundt 1 million hurtigtester til kommunene, og vi vil få 10 400 tester.

Skal teste sykehjemsansatte ukentlig

- Vi skal primært bruke hurtigtestene i sykehjemmene våre, ved utbrudd og til ansatte ved sykehjem som vi skal teste hver 7. dag. Dette anbefales av Folkehelseinstituttet (FHI) i områder hvor det er høyt smittetrykk, forteller konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Gir et raskt smittebilde

- Dette fordi det er mest hensiktsmessig å bruke hurtigtestene der det er mest viktig å få kartlagt smittebildet raskest mulig. 

- Er hurtigtesten positiv vil vi måtte ta ordinær test i tillegg. Ellers er negativt svar med hurtigstest nok, sier Biermann.  

Les mer om hurtigtester på FHI sine sider: Hurtigtester

Sist endret: 10.12.2020