Velkommen til skolestart mandag 17. august

Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til skolen mandag 17. august.

Oppmøtetider for de ulike skolene og klassene vil variere noe. Alle elever og foresatte får derfor tilsendt informasjon om skolestart og oppmøtetider direkte fra sin skole. 

Skolestart og smittevern 

Vårt mål er en god og tilnærmet normal hverdag i skole og på SFO i høst. For å få til dette, må vi alle må fortsette å følge rådene fra sentrale myndigheter utover høsten for å hindre at viruset blusser opp igjen. Vi minner derfor om de viktigste smittevernrådene nok en gang:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk.
  • Vask hendene ofte og grundig.
  • Hold god avstand – minst en meter.
  • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene.  

Syke barn   

For dere som har barn i skole og SFO betyr dette at syke barn ikke skal komme på skolen.  

  • barn som kun har rennende nese/snørr (uavhengig av mengde, farge osv.) og ellers ingen andre symptomer på infeksjonssykdom, kan komme på skole og SFO.   
  • barn som har milde infeksjonssymptomer som feber, hoste, sår hals, hopepine, forkjølelse, magesmerter, muskelsmerter, er slapp eller har redusert almenntilstand ikke skal komme på skole og SFO.   
  • barn kan komme tilbake etter luftveisinfeksjon når allmenntilstanden er god selv om de fortsatt har rennende nese eller sporadisk hoste. De trenger ikke vente til de har hatt én symptomfri dag.  

Barn med symptomer på luftveisinfeksjon blir sendt hjem og skal være hjemme til tilstanden er avklart.

Ferie, fri- og plandager for skole og SFO

Se skoletidsplan for 2020-2021 her. 

Sist endret: 12.08.2020