Varierende vanntrykk på Sofiemyr

Vårt driftspersonell jobbet tirsdag 25. august med å finne årsaken til en feil på vannledningsnettet i området Sofiemyr.

En midlertidig reserveløsning er på plass inntil feilen blir rettet, slik at innbyggerne skal ha vannforsyning.

Innbyggere i området kan oppleve varierende vanntrykk i krana mens feilsøkingen pågår tirsdag ettermiddag. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. Ved misfarget vann i ettertid, la kaldt vann renne til det klarner.

Sist endret: 27.08.2020