Togtrafikken mellom Oslo og Ski, samt Østfoldbanens østre linje, åpner mandag 24. august

Bane NOR åpner for togtrafikk mellom Ski - Oslo og gjennom Ski til/fra Mysen mandag 24. august. Det åpner ikke for togtrafikk fra Ski til/fra Moss og Halden.

Åpningen av togtrafikken på Østfoldbanen etter sommerens arbeid har vært utsatt på strekningen mellom Ås – Kolbotn. I forbindelse med tilkobling til nytt signalsystem på den nye togstasjonen i Ski, ble det under testing avdekket feil som gjorde at Bane NOR ikke kunne åpne som planlagt den 10. august.

Les mer på Bane NORs nettside.

Sist endret: 21.08.2020