Stillingen som rådmann er utlyst

Nordre Follo søker ny rådmann og stillingen er nå lyst ut med søknadsfrist 20. september

Gro Herheim trer av som rådmann for Nordre Follo kommune 7. september. Inntil ny rådmann er på plass, er Jane Short Aurlien konstituert som rådmann i kommunen. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder.

Ny rådmann i Nordre Follo kommune skal lede prosessen med å bygge kommunen videre, i tett samspill med kommunestyret og folkevalgte organer, samt egen organisasjon. Rådmannen vil lede en endringsvillig og dedikert administrasjon med høy kompetanse og innovative fagmiljøer.

Må kunne bygge fellesskapskultur

I utlysningsteksten står det blant annet: «Du evner å skape engasjement og entusiasme i den nye kommunen.  Det blir viktig å bygge fellesskapskulturen «Nordre Follo», både opp mot kommunestyret og folkevalgte organer, egen administrasjon og innbyggere».

Tydelig, robust og resultatorientert

Videre står det at «Som person og leder er du trygg, tydelig og robust, med strategiske evner og god helhetsforståelse. Du er målrettet og resultatorientert, med sterk gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet».

Les hele stillingsannonsen

Søknadsfrist 20. september

Selskapet Habberstad er engasjert i arbeidet med rekruttering av ny rådmann. I Nordre Follo kommune er det virksomhetsleder for HR, Gudrun Signy Birkelund, som er kontaktperson. Søknadsfristen er satt til 20. september.  

Sist endret: 28.08.2020