Redusert mottak av farlig avfall på Bølstad gjenvinningsstasjon

Follo Ren bygger nytt mottak for farlig avfall på Bølstad gjenvinningsstasjon i Ås. I byggeperioden frem til 1. september vil det derfor være redusert mulighet for å levere store mengder farlig avfall på Bølstad.

Midlertidig mottak
Det er opprettet et lite midlertidig mottak på gjenvinningsstasjonen. Her kan kunder levere mindre mengder farlig avfall. Har man større mengder med farlig avfall må dette leveres til Oppegård eller Teigen gjenvinningsstasjon. I byggeperioden vil det også være mer aktivitet og anleggstrafikk på gjenvinningsstasjonen.

Økt sikkerhet
Det nye farlig avfallsmottaket er i henhold til nytt reglement for forsvarlig håndtering av farlig avfall. Dette vil gi økt sikkerhet for kunder, ansatte og miljøet med blant annet bedre ventilasjonssystemer og bedre løsning for å hindre utslipp i naturen.

Større mengder farlig avfall kan leveres til:

  • Oppegård gjenvinningsstasjon  Sofiemyrveien 8, 1412 Sofiemyr.
  • Teigen gjenvinningsstasjon Midtveien 462, 1455 Nordre Frogn

Sist endret: 11.08.2020