Nye besøksregler ved sykehjem og omsorgsboliger

Pårørende som har vært i utlandet, må vente 10 dager fra de kommer hjem før de kan dra på besøk til sykehjem og omsorgsboliger. Det gjelder reiser i alle land, også handleturer til Sverige.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Hvem kan komme på besøk?

For å forhindre smitte ved institusjonene våre, har vi noen restriksjoner når det gjelder hvem som kan komme på besøk. 

  • Hvis du har vært i utlandet, kan du ikke komme på besøk de første 10 dagene etter at du kommer hjem til Norge.
  • Besøkende fra «røde land» er i forskriftsfestet karantene i 10 dager og skal følge regler for karantene. Dette innebærer forbud om på besøk i institusjoner i denne perioden.
  • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk, eller har nyoppståtte symptomer. Det vil si at du har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom.
  • Du kan heller ikke komme på besøk hvis du er i karantene/isolasjon på grunn av påvist koronavirus eller er beregnet som nærkontakt til noen som har fått påvist viruset. 

I Nordre Follo kommune skal arbeidstakere som kommer fra alle «gule eller grønne land» ha en negativ test før de kan jobbe med pasientnært arbeid i kommunens institusjoner.

 

  • Hvis situasjonen endrer seg, kan besøksreglene på institusjonene endres raskt.
  • Se institusjonens Facebook-side for lokale tilpasninger.

Sist endret: 01.12.2020