Klipp hekker og trær for bedre trafikksikkerhet

Har du vegetasjon på eiendommen din som vokser ut over gang- og sykkelvei, fortau eller bilvei? Da har du ansvaret for å klippe vegetasjonen.

Ta deg gjerne en økt med hageredskapene til helgen. Mandag 17. august er det nemlig skolestart i kommunen vår. Med mange flere barn langs veiene blir det ekstra viktig at det er god sikt og fremkommelighet langs veier, fortau og gang- og sykkelveier.

Du har som grunneier ansvaret for å sørge for at vegetasjon ikke vokser utover eiendomsgrensen din og er til hinder eller fare for trafikanter.

Se Viken fylkeskommunes nettsider for hvilke regler som gjelder for klipping av hekker, busker og trær langs trafikkert vei. Disse gjelder også for eiendommer langs de kommunale veiene.

Har du spørsmål om klipping av hekker, busker og trær langs kommunal vei, ta kontakt med oss på e-post postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Takk for at du bidrar til bedre trafikksikkerhet for alle som ferdes i kommunen vår!

Sist endret: 13.08.2020