Jobber med kunstgressbane og varmeanlegg på Sofiemyr

Nordre Follo kommune planlegger å etablere en kunstgressbane på Tømtebanen på Sofiemyr. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Kolbotn idrettslag, som skal anlegge varmeanlegget til banen.

Kommunestyret i daværende Oppegård kommune vedtok i 2018 å etablere en kunstgressbane med miljøvennlig dekke på Tømtebanen og bevilget i overkant av 13 millioner kroner. Våren 2020 ble det gjennomført en anskaffelsesprosess, den ble imidlertid avlyst på grunn av manglende konkurranse da ett av to tilbud ble avvist på grunn av manglende oppfyllelse av minstekrav. Kommunen kunne dermed ikke inngå noen kontrakt om bygging.

Under anskaffelsesprosessen ble det tydelig at summen som er bevilget ikke er tilstrekkelig og rådmannen vil derfor legge fram forslag til kommunestyret i oktober 2020 der det foreslås en ekstra bevilling på i overkant av 4 millioner kroner.

KIL bygger energiløsning

Kolbotn idrettslag (KIL) planlegger å etablere nytt klubbhus med garderobeanlegg i tilknytning til Sofiemyr kunstgress, og Kolbotn Tennisklubb planlegger bygging av ny tennishall. Målet er å få på plass dette i 2021.

Kolbotn Idrettslag (KIL) har i dag over 1000 fotballspillere fra 6 år og opp til et seniorlag i Toppserien. Behovet for treningsfasiliteter er meget stort året rundt. Tilgangen på kunstgressbaner i dag er ikke god nok til å ha et tilfredsstillende treningstilbud for spillerne.

KIL har som mål å etablere en energiløsning for oppvarming av det nye bygget, eksisterende Sofiemyr kunstgress og nye Tømtebanen. Dette arbeidet henger sammen med kommunens arbeid med nytt kunstgress og det er viktig med tett dialog for å sikre best mulig fremdrift og koordinering av de to prosjektene.

Energiløsningen som planlegges består av energibrønner og sesongvarmelager og vil bli et miljøvennlig og grønt anlegg. Ett av alternativene for plassering av energiløsningen er på Tømtebanen, og dette arbeidet må i så fall skje før selve kunstgressbanen kan bygges.

Kommunen og KIL vil fortsette samarbeidet og ha tett dialog for å sikre god planlegging og framdrift i arbeidet med Tømtebanen.

Sist endret: 28.08.2020