Jernbanesvingen stenges

På sørsiden av UNI-bygget fortsetter arbeidet med å modernisere Ski stasjon. Som følge av dette må entreprenøren stenge Jernbanesvingen fra mandag 17. august frem til rundt årsskiftet, melder Bane NOR.

I området der den gamle bussterminalen nå er revet skal det bygges ny taxiholdeplass, kiss n’ ride, personalbygg for taxi og buss og sykkelhotell. Noen meter sørover skal det også parkeringsområdet moderniseres. Entreprenøren forventer å være ferdig med hele dette området rundt utgangen av 2021.  

Endringer for bilister
I høst og frem til rundt årsskiftet skal taxiholdeplassen og kiss n’ ride (av- og påstigning for biler) etableres. Arbeidet i høst vil deles opp i to. I den første perioden kan bilister kjøre inn Jernbanesvingen fra nordenden av Ski storsenter og parkere utenfor sørsiden av UNI-bygget (utenfor Vitusapotek). I den andre perioden vil arbeidet forflytte seg til nettopp dette området, og av sikkerhetshensyn må denne passasjen derfor stenges. Bilister som skal parkere på sørsiden av UNI-bygget kan da kjøre inn via rundkjøringen i krysset Jernbanesvingen/Kjeppestadveien på sørsiden av storsenteret. De endrete kjøremønstrene vil skiltes.    

Endringer for busspassasjerer og taxikunder 
Som følge av stengingen flytter Ruter alle minibusser (se egen faktaboks) fra Jernbanesvingen ved Ski Storsenter til den nye bussterminalen i Jernbaneveien (vis-a-vis Egon Restaurant) fra 17. august. Følg også med på Ruters reiseapp eller ruter.no, alternativt andre reiseapper for å holde deg oppdatert.  

Dagens midlertidige taxiholdeplass på vestsiden av storsenteret flyttes noen meter lengre sørover.  

Fortau åpent i hele perioden
Fortauet langs Ski Storsenter vil være åpent i hele perioden. Fotgjengere og godsleveranser vil også ha tilgang til UNI-bygget og Se-bra-bygget i hele perioden.  

Bane NOR ber om at man generelt er oppmerksom og tar hensyn når man ferdes i området mens anleggsarbeidet pågår. Bane NOR takker for tålmodigheten mens de bygger Follobanen og nye Ski stasjon.

Les mer om Follobaneprosjektet på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 14.08.2020