Frisklivsgruppe ved Frisklivssentralen

Oppstart av ny gruppeoppfølging for de som har frisklivsresept er torsdag 3. september.

Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle eller har utviklet sykdom knyttet til fysisk aktivitet og/eller kosthold. 

  • Metabolsk syndrom 
  • Overvekt  
  • Hjerte-karsykdom (også etter behandling i spesialisthelsetjeneste) 
  • Diabetes type 2 
  • Muskel- og skjelettplager 

Gruppetilbud 

Deltagerne får tilbud om oppfølging i 12 uker med trening to ganger i uken og ukentlig temastund med relevante temaer. Det settes av tid til oppstarts- og avslutningssamtale samt testing. Det er i tillegg mulighet for inntil fire individuelle samtaler underveis i oppfølgingen. 

Trening på Tårnåsen aktivitetssenter mandag kl. 16.00 eller tirsdag kl. 9.00. 

Temastund og trening på Waldemarhøy torsdag kl. 9.00-11.00. 

Smittevern blir ivaretatt. 

Kompetanse på Frisklivssentralen 

De ansatte har helse- og idrettsfaglig bakgrunn. I tillegg til kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid og veiledning i endring av levevaner, har de ansatte utdannelse og erfaring innen ernæring, søvnbehandling, hjerterehabilitering og kognitiv adferdsterapi. 

Ta kontakt 

Snakk med fastlegen din, eller kontakt oss på Frisklivssentralen om du har spørsmål eller tenker dette kan være noe for deg. Telefon 456 18 678 / 932 71 617 eller e-post frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 12.08.2020