Fraråder fortsatt bading i Tussetjern

Det er fortsatt olje i vannet og det er synlig oljefilm på vannet ved strandsoner. Kommunen fraråder derfor fortsatt bading i Tussetjern.

3. juli ble det oppdaget et oljeutslipp i Tussetjern og det har vært frarådet å bade der siden. 

Siste målinger viser at vannet fortsatt inneholder olje og vi fraråder derfor bading i vannet. 

Det er ikke mulig å tidfeste når bading igjen vil være tilrådelig. Vi legger til grunn grenseverdier anbefalt av Folkehelseinstituttet før vi åpner for bading igjen.

Publikum vil få informasjon på kommunens nettside når vannet igjen er trygt å bade i, og plakater som er satt opp for å advare mot bading, vil bli tatt ned.

Pågående arbeid og rapporter

Kommunen følger nøye med på utviklingen i Tussetjern og områdene rundt, gjennom rapporteringer fra Miljøvakta, prøvetaking, kildeoppsporing og befaringer. 

Kommunen iverksatte kildesporing i Regnbuen og Fugleåsen industriområde dagen etter at oljeutslippet inntraff, for å avdekke eventuell tilleggsforurensing i bekken langs utslippspunktet.

Les mer om arbeidet og se rapportene her. 

 

 

Sist endret: 06.12.2020