Bli med å fjerne burot

Kommunen fjerner nå burot fra skoler, barnehager, kommunale lekeplasser og idrettsanlegg. I tillegg blir det kantklippet langs skoleveier og de kommunale veiene.

Burot er, i tillegg til bjørk og gress, den veksten som avgir mest pollen og forårsaker allergiplager for de som reagerer på den. Kommunen prioriterer å fjerne burot på kommunale eiendommer der barn og unge ferdes.

Klipper i grøftekantene

Kantklippingen langs de kommunale veiene ble utsatt til etter sommeren av hensyn til de pollinerende insektene, men er nå godt i gang. Det blir kantklippet langs gangveier rundt skolene først, deretter blir det klippet langs resten av de kommunale veiene.

Vil du bidra?

Kommunen oppfordrer innbyggerne til å bidra med å fjerne eventuell burot på egen eiendom. Det hjelper mot spredning både å luke den og klippe den – og det er i tillegg gratis å kvitte seg med den på de lokale gjenvinningsstasjonene.

- Privatpersoner kan kostnadsfritt levere fremmede arter til gjenvinningsstasjonene til Follo Ren, og burot er inkludert i den ordningen. Slik levering kommer utenom hageavfallskvoten, opplyser Dag Øvrom, driftssjef for Follo Rens gjenvinningsstasjoner.

Pakk gjerne buroten inn i gjennomsiktige avfallssekker før du leverer den til Follo Ren for å hindre videre spredning, så leverer Follo Ren buroten til destruering.

Se plakat om burot fra Astma- og allergiforbundet region østafjells for flere bilder, slik at du lettere kan gjenkjenne planten.

Sist endret: 06.08.2020