Vi gjenåpner gradvis og kontrollert

Det er fortsatt svært viktig å følge smittevernrådene fra nasjonale myndigheter. Vi må alle holde god avstand til hverandre, ha god håndhygiene og være hjemme når vi er syke.

 
Retningslinjene blir bestemt nasjonalt, og vi følger det opp lokalt. Helsedirektoratet har åpnet for at korps, kor og andre musikklag kan øve sammen igjen. Vi må ta hensyn til de ressursene vi har, og vi prioriterer hva som kan åpne først.

Renhold og hygiene er blant de aller viktigste smitteverntiltakene

Gjenåpningen må være forsvarlig, både av hensyn til smittevernkravene og de ansatte. Vi må prioritere tiltak og ressurser. Mange ansatte som jobber med renhold, er nå flyttet til de mest akutte funksjonene, som på legevakten, sykehjemmene, skolene og i barnehagene. Det betyr at vi har færre ansatte enn vanlig til å sørge for renhold av de andre lokalene. I tillegg er det strengere krav til renhold på grunn av smittevern.

Kor og korps

Vi har stor forståelse for at kor og korps har et spesielt behov nå før 17. mai og vil derfor forsøke å behandle disse særskilt. De vil få egen informasjon via Nordre Follo musikkråd. Inntil videre foreslår vi at de øver på alternative plasser utendørs, som på parkeringsplasser, skolegårder etter skoletid eller andre steder der det er forsvarlig.

Det er en ny situasjon for hele samfunnet

Vi har ikke vært gjennom en tilsvarende situasjon før. Etter å stengt ned store deler av samfunnet skal vi nå gradvis åpne opp igjen. Vi må gjøre det forsiktig og kontrollert, og vi må prioritere de viktigste tiltakene først. Vi ønsker en løpende dialog med foreninger og lag, slik at vi kan åpne tilbudene igjen så snart som mulig på en trygg måte.

Sist endret: 10.05.2020