Veileder for åpning av barnehagene er klar

De viktigste tiltakene er at syke barn og voksne ikke skal være i barnehagen, barna skal deles i mindre grupper og det blir forsterkede regler for god hygiene.

Barnehagene i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april. Erfaringen og kunnskapen så langt viser at barn og unge ikke ser ut til å ha en vesentlig rolle i spredningen av koronasmitte. De blir også i mindre grad syke og har lavere risiko for alvorlig sykdom. 

Regjeringen understreker at det er trygt å la barn begynne i barnehagen igjen og har gjennom påsken jobbet med å få lagt til rette for dette.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene kan sikre at de gjør nødvendige tiltak for smittevern. Tiltakene skal sørge for at det er trygt og forsvarlig for barn og voksne å være i barnehagene.  

Hele veilederen er lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside.

Satt i verk flere tiltak

For å begrense smitte og gjøre åpning av barnehager forsvarlig, er det nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagene. De tre viktigste prinsippene for å bremse smittespredning er:

1.     Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen

2.     God hygiene

3.     Dele barna i mindre grupper.

De kontaktreduserende tiltakene, det vil si hvor stor avstand det skal være mellom mennesker, må bli annerledes for barn enn de er for voksne. Dette er forsvarlig, fordi barn ser ut til å være mindre smittsomme enn voksne.

Her finner du svar på mange aktuelle spørsmål om åpning av barnehagene.  
Barnehagene skal redusere antall barn som er tett sammen ved å etablere faste lekegrupper og unngå møter og samlinger. Samtidig er det er viktig å understreke at personalet selvsagt fortsatt kan og må ivareta barnets behov for kontakt og omsorg, slik at barna også trygges på den nye situasjonen i barnehagen.

Foreldrene får nærmere beskjed

Det er kommunen som er barnehageeier og som har ansvaret for en trygg drift av barnehagene. 

Kommunen må sørge for opplæring i smittevernstiltak for ansatte i barnehagen. Veilederen har derfor en sjekkliste for barnehageledere om hvilke tiltak som må være på plass før barnehagene åpnes igjen.

Nordre Follo kommune vil åpne barnehagene så snart det er forsvarlig. Det betyr at det ikke er sikkert at alle barnehagene åpner mandag 20. april, men at det heller skjer gradvis i løpet av uken.

Alle som har barn i barnehagene i Nordre Follo kommune har i dag, onsdag 15. april, fått et brev fra kommunen og et spørreskjema om deres behov for barnehagetilbud. Sammen med den nye veilederen, vil svarene fra foreldrene hjelpe oss med å planlegge åpningen av barnehagene. Det kan bli endringer i åpningstid, mattilbud og så videre.  

Kommunen vil fredag 17. april sende ut mer informasjon til alle foreldre og foresatte som har barn i barnehage.

Les mer informasjon fra regjeringen på deres nettside

Sist endret: 10.05.2020