Tillatt med alkoholservering

Kommunestyret i Nordre Follo har vedtatt å oppheve forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder i kommunen.

Nasjonale myndigheter vedtok 12. mars at alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.

24. mars vedtok kommuneoverlegen å stanse alkoholservering etter kl. 21.00. I går, 20. april, vedtok kommunestyret å oppheve forbudet, og serveringssteder har dermed igjen lov til å tilby alkoholservering.

Kommunen understreker at det er de nasjonale retningslinjene som gjelder, og presiserer at alle serveringsstedene har ansvar for å informere gjestene om gode rutiner for håndhygiene, og tilby desinfeksjon til hender. Serveringsstedene må også sørge for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand

Videre oppfordrer kommunen til at alle holder minst to meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i samme husstand.

Sist endret: 10.05.2020