Sjekk eiendomsopplysningene dine digitalt

Innbyggere og andre som har eiendommer i Nordre Follo kommune kan nå sjekke informasjon om eiendommen sin via portalen Min Eiendom.

- Dette blir et nyttig verktøy for alle som har eiendom i kommunen, sier Anne-Beth Skrede, leder for utvalget Areal, klima og byggesak.  

-  I portalen Min Eiendom får du tilgang til offentlig registrerte opplysninger om eiendommen, i tillegg til oversikt over kommunaltekniske tjenester som vann, avløp og renovasjon, sier hun.

Min Eiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer og du må logge deg på med bank-ID eller lignende.

Offentlig registrerte opplysninger  

Min Eiendom gir deg oversikt over følgende opplysninger:

  • Adresser
  • Matrikkeldata på bygg og eiendom
  • Eiere
  • Heftelser
  • Eiendomsgebyr/kommunale avgifter
  • Kart
  • Vannmåler
  • Septik
  • Renovasjon
  • Feiing  

Sjekk at opplysningene er riktige

Kommunen bruker opplysninger fra offentlige eiendomsregistre til å beregne hvor mye du skal betale for kommunale tjenester som vann, avløp og renovasjon. Hvis du har fått en regning fra kommunen med høyere beløp enn normalt og mener fakturagrunnlaget for de kommunale avgiftene er feil, kan du sjekke hva som er registrert på eiendommen din i Min Eiendom. 

Meld fra om feil og mangler

Kommunen gjennomfører et prosjekt for å oppdatere feil eller manglende bygningsinformasjon i matrikkelen. Oppdateringen baserer seg på godkjente byggesaker. Mener du at gebyrgrunnlaget for din eiendom er feil? Send oss Krav til retting av matrikkelen.  

Ønsker du dokumenter eller tegninger?  

Vi digitaliserer arkivene for byggesak og geodata så de skal bli lett tilgjengelig for alle som ønsker innsyn i saker. Papirarkivene er derfor ikke tilgjengelige på rådhuset. Ønsker du dokumenter eller tegninger innenfor byggesak, oppmåling, vann og avløp må du bestille disse via Nordre Follo e-Torg.

Sist endret: 10.05.2020