Prøvetaking av covid-19 flyttes til Langhus

Fra mandag 27. april vil all testing av covid – 19 i Nordre Follo foregå ved Langhus bo – og servicesenter på Langhus.

Det blir skiltet fra hovedveien og frem til prøvetakingsteltet. 

Alle tester gjennomføres etter avtale

Rutinene er som tidligere. Pasientene henvender seg først til fastlege eller legevakt. Prøvetakning skjer deretter i henhold til gjeldende testkriterier og avtale med lege.

Mistenker du smitte?

Her finner du informasjon om hva du gjør hvis du mistenker smitte, hvem som blir testet og hvordan du kan melde fra om smitte ved egenrapportering: Mistenker du smitte?

Sist endret: 10.05.2020