Minnested på Jan Baalsrud plass

Kommunen lager et minnested for krigsminner i trappeløpet mellom nedre og øvre torg på Jan Baalsrud plass.

Ski kommune vedtok å bygge nytt beredskapssenter for politiet på Taraldrud i 2018. Her var det plassert en minnestein (bauta) for gutta på skauen og Oppegård kommune måtte derfor finne et nytt sted for minnesteinen.

Samler krigsminner

Kommunen samarbeidet med lokale interessegrupper og det kom fram et ønske om å samle krigsminner i kommunen. Vi skal derfor lage et minnested i trappeløpet mellom nedre og øvre torg på Jan Baalsrud plass. Minnestedet vil inneholde bautaen fra Taraldrud, byste av Jan Baalsrud og minneplaketter fra gamle Oppegård rådhus. Prosjektet er et samarbeid mellom Veteraner, Hjemmevernforeningen, Oppegård historielag og Nordre Follo kommune.

Om prosjektet

Nordre Follo kommune har stått for prosjektering, Park og anlegg skal bygge, Datelco sørger for det elektriske arbeidet mens Follo tak står for nødvendig taktekking. 

Sist endret: 10.05.2020