Viktig melding til private firmaer som henter vann fra offentlige kummer

Bidra til trygt drikkevann i kommunen vår ved å benytte vår gratis påfyllingsstasjon med tilbakeslagssikring på Drømtorp! Bare kommunen og brannvesenet har lov til å hente vann fra de offentlige kummene.

Bruker du en av kommunens vann- og brannkummer til å fylle vanntanken på firmabilen din? Da risikerer du å forårsake tilbakeslag til drikkevannet, noe som kan forurense drikkevannet og i verste fall utgjøre en helserisiko for de som får vann fra kommunen.  

Derfor er det ikke tillatt for private firmaer å hente vann fra offentlige kummer.

Bruk i stedet vår gratis påfyllingsstasjon med tilbakeslagssikring!
Den befinner seg i en kum på parkeringsplassen til Ski ishall på Drømtorp i Ski, og er tilgjengelig døgnet rundt.   

Her ser du på kartet hvor påfyllingsstasjonen befinner seg:  

Private firmaer som henter vann fra offentlige kummer andre steder enn anvist plass ved Drømtorp vil bli politianmeldt.

Vannet i Nordre Follo kommune har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre kommunen melder om noe annet.
Les mer om drikkevannet i Nordre Follo kommune.

Sist endret: 10.05.2020