Alle kommunale barnehage åpner tirsdag 21. april

Regjeringen har bestemt at barnehagene i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april, senest 27. april. Etter en stor innsats fra ansatte innenfor barnehage og renhold, er vi glade for å kunne gjenåpne alle kommunale barnehager i Nordre Follo kommune tirsdag 21. april.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene kan sikre at de gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være i barnehagen.   

Klargjør for å hindre smitte

Veilederen ble offentliggjort onsdag 15. april og samme dag sendte vi ut et kartleggingsskjema til alle foreldre for å få en oversikt over behovet for barnehagetilbud. På bakgrunn av dette jobber vi nå iherdig med å klargjøre barnehagene. Det er mange tiltak og rutiner som må være på plass så vi er sikre på at det er trygt og forsvarlig å være i barnehagen.  

Om barnehagetilbudet   

Vi planlegger for de neste tre ukene og prøver å gi et tilbud til alle som ønsker det. Deretter vil vi  vurdere og evt. justere tilbudet. Fordi vi fortsatt er i en beredskapssituasjon der liv og helse har førsteprioritet, må vi også ta høyde for at det kan bli endringer hvis situasjonen i samfunnet endrer seg.   

Fordi barna skal være i faste, små grupper og forholde seg til de samme voksne kan ikke de ansatte samarbeide slik de pleier. Med dagens bemanning må vi derfor tilby et differensiert tilbud, basert på foreldrenes arbeidssituasjon. Foreldre der begge er i samfunnskritiske funksjoner får for eksempel tilbud om lengre oppholdstid enn foreldre med mulighet for å dele på omsorgen, eller der en av foreldrene er hjemme. 

Barna må ha med matpakke

Med de nye retningslinjene klarer vi dessverre ikke å servere mat til barna slik vi pleier. Barna må derfor ha med seg matpakke i barnehagen. Ordningen med varm mat fra catering en dag i uken fortsetter.   

Betaling

Regjeringen har bestemt at foreldre som får et barnehagetilbud skal betale for dette fra og med 14. april. Dette gjelder selv om de ikke benytter seg av tilbudet. Prisen for mat blir justert i henhold til tilbudet.    

Mer informasjon

Se Koronavirus – skole og barnehage  

Sist endret: 10.05.2020