Barnehager og skoler fortsatt stengt etter påske

Kommunen planlegger en kontrollert gjenåpning av barnehagene 20. april og 1. - 4. trinn på skolene 27. april. Myndighetene skal lage veileder og gi opplæring i smittevern for å ivareta sikkerheten til barn og voksne. Nærmere informasjon kommer etter påske og senest fredag 17. april.

Statsminister Erna Solberg offentliggjorde i ettermiddag hva som skjer videre med de mange restriksjonene, smitteverntiltakene og forbudene som har blitt innført som følge av koronaviruset.

De aller fleste restriksjonene for å hindre smitte, blir videreført.

Myndighetene ser en utflating i antall smittetilfeller, men understreker at kampen mot viruset langt fra er vunnet. Pandemien vil gå i bølger og det kan bli aktuelt å stramme inn igjen på tiltak dersom det blir nødvendig.

Gradvis gjenåpning av barnehager og skoler

På dagens pressekonferanse redegjorde regjeringen for noen endringer som gjøres i restriksjonene.

Alle landets barnehager og skoler holdes fortsatt stengt den første uka etter påske. Deretter ønsker regjeringen en gradvis gjenåpning, forutsatt at hensynet til smittevern er godt ivaretatt.

Barnehagene kan åpne fra mandag 20. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

Skolene kan åpne for 1.-4. trinn og SFO fra mandag 27. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Regjeringen setter nå ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen. Dette skal være på plass før åpning.

Regjeringen har som mål at alle elever skal være tilbake på skolen før sommeren.

Se pressemelding på regjeringen.no.

Nordre Follo følger helsemyndighetene

- Det er gledelig å høre at myndighetenes tiltak og innbyggernes innsats har bidratt til at spredningen av viruset har flatet ut. Når utviklingen har vært såpass god, er det positivt at regjeringen nå foreslår en forsiktig gjenåpning av barnehager og skoler. Nordre Follo kommune vil følge regjeringens anbefalinger, sier ordfører Hanne Opdan.

Kommunen vil bruke tiden gjennom påsken og den første uka etter påske til å se på det praktiske rundt gjenåpning i tett samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter påske om hvordan tilbudet vil bli, senest fredag 17. april.

- Foreldre og foresatte kan være trygge på at vi ikke åpner barnehager og skoler før det er trygt og forsvarlig, sier Opdan.

Trygg gjenåpning

Kommunen ser fram til de felles nasjonale retningslinjene som er varslet at vil komme etter påske, med konkret veileder og opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen. Dette skal være på plass før åpning.

Kommuneoverlegen i Nordre Follo støtter regjeringens beslutning og mener den gir god tid til å planlegge en trygg gjenåpning der smittevern er godt ivaretatt.

- Dette gir oss tid til å planlegge og være godt forberedt på en kontrollert gjenåpning, sier Kerstin Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo.

Nordre Follo kommune har helt siden stengingen 13. mars gitt barnehage- og skoletilbud til barn med foresatte i samfunnskritiske stillinger, slik at disse har kunnet gå på jobb. Dette vil fortsette gjennom påsken og i de påfølgende ukene.

Fortsatt viktig med smittetiltak

Regjeringen understreker at vi ikke kan senke skuldrene ennå. Det er svært viktig at alle fortsatt følger anbefalingene fra myndighetene om å holde minst to meters avstand og ikke være i grupper på mer enn fem personer. Reglene om reiserestriksjoner, karantene og isolasjon gjelder også som tidligere.

Kommunale tjenester vil fortsatt bære preg av at vi er i starten av pandemien, med særlig press på våre helsetjenester. Vi forbereder oss blant annet på et økende behov for helse- og omsorgstjenester.  

- Det er veldig viktig at vi ikke nå tror faren er over og glemmer rådene som begrenser smitte. Da risikerer vi at spredningen av viruset igjen øker og kommer ut av kontroll, sier kommuneoverlege Myhrvold.

Andre viktige punkter fra regjeringens pressekonferanse:

  • Idretts- og kulturarrangementer, som ikke kan oppfylle kravene om to meters avstand og maks fem personer samlet, er forbudt fram til 15. juni. Videre avklaring kommer innen 1. mai. 
  • 20. april vil helsefaglige virksomheter, som blant annet fysioterapeuter og psykologer kunne åpne.
  • 27. april vil tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak.  
  • 20. april er det igjen tillatt å overnatte på fritidsbolig, men oppfordringen om å begrense unødvendige fritidsreiser opprettholdes.
  • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.
  • De som kan jobbe på hjemmekontor oppfordres fortsatt til å gjøre det.
  • Regler om karantene og isolasjon må respekteres like strengt som før.
  • Regler om avstand må fortsatt holdes.
  • Regler om håndvask og hosting i albuekroken gjelder fortsatt.
  • Alle som opplever symptomer på smitte, må fortsatt holde seg hjemme.

Les mer informasjon om smittevern, kontakttelefoner og kommunale tjenester på nordrefollo.kommune.no/koronavirus

 

Sist endret: 10.05.2020