Bålforbud i utmark fra 15. april til 15. september

Det er generelt bålforbud i utmark i hele Norge fra 15. april til 15. september. Dette gjelder både bål og grill i nærheten av skog og annen utmark.

Kommunen ved brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål. Søknadsskjema finner du på Follo brannvesens nettsider.
På brannvesenets nettsider kan du også finne lokale bestemmelser om bålbrenning der du bor.

Ingen godkjente grill- og bålplasser i Nordre Follo kommune

Brannsjefen i Follo har ikke godkjent noen grill- og bålplasser for helårsbruk i Nordre Follo kommune. Her gjelder derfor generell aktsomhetsplikt uansett. Overtredelse av aktsomhetsplikten er straffbart.

Når er det lov å tenne opp bål igjen?

Du kan lage kaffebål og grille ute i perioden 16. september til 14. april, der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette gjelder både i skogen og ved fjorden.

Les mer om bålbrenning og grilling på sikkerhverdag.no.

Kan innføre totalforbud gjennom hele året

I perioder med svært stor skogbrannfare har brannsjefen myndighetet til å innføre totalforbud mot bålbrenning og grilling i utmark. Den myndigheten har brannsjefen hele året, også utenom perioden med generelt bålforbud. Dette blir i så fall kunngjort i lokalaviser og i andre media. 

Sist endret: 10.05.2020