Skolene åpner for elever på 1.–4. trinn og SFO mandag 27. april

Skolenes 1.-4. trinn og SFO på alle skolene i kommunen åpner 27. april, mens elever på 5.-10. trinn fortsetter med hjemmeundervisning.
Første skolestart

Regjeringen har bestemt en gradvis gjenåpning av skoler og barnehager. Skolenes 1.-4. trinn og SFO på alle skolene i kommunen åpner 27. april, mens elever på 5.-10. trinn fortsetter med hjemmeundervisning. Lærerne legger til rette for læring gjennom digital undervisning og arbeidsplaner.

Smittevernveileder 

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan vi kan hindre smitte. På bakgrunn av dette jobber vi nå med å klargjøre skolene. Det er mange tiltak og rutiner som må på plass for å sikre en trygg og forsvarlig skoledag. Smittevernet på skolene bygger på tre hovedprinsipper:

  • Syke barn og ansatte skal ikke møte på skolen.
  • Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
  • Redusert kontakt mellom personer.

Slik blir tilbudet  

Skoletilbudet nedenfor gjelder de neste to ukene. Da vil vi vurdere og eventuelt justere tilbudet. Fordi vi fortsatt er i en beredskapssituasjon der liv og helse har førsteprioritet, må vi også ta høyde for at det kan bli endringer hvis situasjonen i samfunnet endrer seg.     

Ut ifra smittevernhensyn skal elevene være i faste grupper og forholde seg til de samme voksne. En gruppe kan maksimalt bestå av 15 elever, og elever kan ikke bytte gruppe i løpet av en uke. Gruppene skal ha samme klasserom hele uken.  

De ansatte kan ikke samarbeide slik de pleier. Med utgangspunkt i kapasitet og bemanning kan det derfor bli ulike tilbud på skolene. For å begrense smitte kan det også være aktuelt å la elevene starte skoledagen til ulike tider. Dette kan medføre avvik fra den ordinære timeplanen og fra fag- og timefordelingen. 

Åpningstid SFO

Ordinær åpningstid på SFO vil være kl. 08.00-16.00 inntil videre.    

Betaling 

Regjeringen har bestemt at foreldre som får et  SFO-tilbud skal betale for dette fra og med  14. april. Dette gjelder selv om barna ikke benytter  tilbudet. Det er mulig å søke permisjon på grunn av endringer i familieøkonomien som følge av covid-19 utbruddet. Av smittevernhensyn serverer vi ikke mat på SFO og justerer betalingen i henhold til tilbudet.       

Mer informasjon  

Alle foreldre får praktisk informasjon om timeplan og skoledag direkte fra skolen. Se også mer informasjon under Koronavirus - skole og barnehage.

Sist endret: 10.05.2020