Nød- og vakttelefoner

Nummer du kan ringe for akutt hjelp

  • Ambulanse 113 
  • Brann 110
  • Politi 112 – lokalt politi 02800
  • Nordre Follo legevakt telefon 116 117
  • Barnevernsvakt, telefon 91 71 96 15 / 64 85 16 00 / 02800
  • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111
  • Krise- og incestsenteret i Follo, telefon 64 97 23 00
  • Oslo legevakt Overgrepsmottaket, telefon 23 48 70 90, Storgata 40

Støy fra beredskapssenteret

Klager på støy fra Politiets nasjonale beredskapssenter skal rettes til Politiet i Oslo på følgende nettside:

Oslo politidistrikt

Vakttelefoner i Nordre Follo kommune


Byggdrift 

Kommunale formålsbygg i tidligere Oppegård kommune: 48 23 12 00 (mellom kl. 15.00 og 08.30)
Kommunale formålsbygg i tidligere Ski kommune: 95 86 39 51
(mellom kl. 15.00 og 08.30)

Vei og park

Sør i kommunen (tidligere Ski kommune): 90 98 17 64       
Nord i kommunen (tidligere Oppegård kommune): 90 82 73 20
Hvis ikke svar, ring vakt 3 på: 92 01 05 79

Vann og avløp

64 87 85 94 (hele døgnet)

Viltvakta

Ved påkjørsel av vilt skal du varsle politiet (02800), og de kontakter viltvakta.

Veterinærvakt i Follo

Veterinærvakta for Follo kontaktes på telefon 64 96 20 88 og er bemannet mellom kl. 16.00 og 08.00 alle hverdager og fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 08.00.

Melding om akutt forurensning

Ved mistanke om akutt forurensning, kontakt Follo Brannvesen, tel: 110.

Meld inn feil

Via vårt meldesystem kan du blant annet melde inn hull i veien, feil på veiskilt og manglende brøyting.

Meld feil

Sist endret: 31.03.2021