Nød- og vakttelefoner

Trenger du å melde fra om noe akutt? Her finner du nummeret til barnevernet vakttelefon, byggdrift, vei og park, vann og avløp og veterinærvakta.

Nummer du kan ringe for akutt hjelp

  • Ambulanse 113 
  • Brann 110
  • Politi 112 – lokalt politi 02800
  • Nordre Follo legevakt telefon 116 117.
  • Fastlegen har øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid.
  • Barnevernsvakt, telefon 91 71 96 15 / 64 85 16 00 / 02800
  • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111
  • Krise- og incestsenteret i Follo, telefon 64 97 23 00
  • Oslo legevakt - Overgrepsmottaket, telefon 23 48 70 90, Storgata 40

Akutt forurensning

Ring 110 ved mistanke om akutt forurensing. Eksempler på akutt forurensing er gasslekkasjer eller oljesøl i drikkevannskilden Gjersjøen.

Meld inn feil

Via vårt meldesystem kan du blant annet melde inn hull i veien, feil på veiskilt og manglende brøyting.

Meld feil

Vakttelefoner i Nordre Follo kommune

Barnevernets vakttelefon

40 00 09 47
Er du bekymret for et barn? Les mer her.

Byggdrift 

For akutte hendelser i ordinær arbeidstid: 908 17 577

For akutte hendelser utenom ordinær arbeidstid:
Eiendomsvakt Kommunale formålsbygg nord i kommunen (tidligere Oppegård): 48 23 12 00 (på hverdager mellom kl. 15.00 og 07.30 og i helger)

Eiendomsvakt Kommunale formålsbygg sør i kommunen (tidligere Ski):
95 86 39 51 (på hverdager mellom kl. 15.00 og 07.30 og i helger)

Vei og park

Sør i kommunen (tidligere Ski kommune): 90 98 17 64 (på hverdager mellom kl. 15.00 og 07.30 og i helger)   

Nord i kommunen (tidligere Oppegård kommune): 90 82 73 20 (på hverdager mellom kl. 15.00 og 07.30 og i hverdager)

Vann og avløp

64 87 85 94 (hele døgnet)

Viltvakta

Ved påkjørsel av vilt skal du varsle politiet (02800), og de kontakter viltvakta.

Veterinærvakt i Follo

Veterinærvakta for produksjons-/stordyr: 48 88 69 80.

Nummeret er bemannet mellom 16:00 og 08:00 alle hverdager, og fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 08.00.

Støy fra beredskapssenteret

Klager på støy fra Politiets nasjonale beredskapssenter skal rettes til Politiet i Oslo på følgende nettside:

Oslo politidistrikt

Sist endret: 30.03.2023