Nød- og vakttelefoner

Nummer du kan ringe for akutt hjelp

  • Ambulanse 113 
  • Brann 110
  • Politi 112 – lokalt politi 02800
  • Nordre Follo legevakt telefon 116 117
  • Barnevernsvakt, telefon 91 71 96 15 / 64 85 16 00 / 02800
  • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111
  • Krise- og incestsenteret i Follo, telefon 64 97 23 00
  • Oslo legevakt Overgrepsmottaket, telefon 23 48 70 90, Storgata 40

Støy fra beredskapssenteret

Klager på støy fra Politiets nasjonale beredskapssenter skal rettes til Politiet i Oslo på følgende nettside:

Oslo politidistrikt

Vakttelefoner i Nordre Follo kommune

Barnevernets vakttelefon

40 00 09 47
Er du bekymret for et barn? Les mer her.

Byggdrift 

Kommunale formålsbygg i tidligere Oppegård kommune: 48 23 12 00 (mellom kl. 15.00 og 08.30)
Kommunale formålsbygg i tidligere Ski kommune: 95 86 39 51
(mellom kl. 15.00 og 08.30)

Vei og park

Sør i kommunen (tidligere Ski kommune): 90 98 17 64       
Nord i kommunen (tidligere Oppegård kommune): 90 82 73 20

Vann og avløp

64 87 85 94 (hele døgnet)

Viltvakta

Ved påkjørsel av vilt skal du varsle politiet (02800), og de kontakter viltvakta.

Veterinærvakt i Follo

Fra 1. september 2021 har veterinærvakta for produksjons-/stordyr nytt telefonnummer:
48 88 69 80.
Det er bemannet mellom 16:00 og 08:00 alle hverdager, og fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 08.00.

Melding om akutt forurensning

Ved mistanke om akutt forurensning, kontakt Follo Brannvesen, tel: 110.

Meld inn feil

Via vårt meldesystem kan du blant annet melde inn hull i veien, feil på veiskilt og manglende brøyting.

Meld feil

Sist endret: 21.10.2021