Vakt- og nødtelefoner

Trenger du å melde fra om noe akutt? Finn de ulike vakttelefonene i kommunen her.

Vann og avløp

Tlf 02178 (kl. 08-15)

Vakttelefon: 64 87 85 94 (kl. 15-08, helger og helligdager)

Akutt forurensning

Ring 110 ved mistanke om akutt forurensing. Eksempler på akutt forurensing er gasslekkasjer, eller oljesøl i drikkevannskilden Gjersjøen.

Vei og park

For akutte hendelser fra kl. 15.00-07.30 og i helger: 90 82 73 20

Hull i veien eller eller manglende brøyting?
Da skal du melde inn feilen her

Byggdrift 

For akutte hendelser på dagtid: 908 17 577

For akutte hendelser fra kl. 15.00-07.30, og i helger:

Sør i kommunen (tidligere Ski): 95 86 39 51 
Nord i kommunen (tidligere Oppegård): 48 23 12 00 

Viltvakta

Har du kjørt på et dyr, skal du varsle politiet (02800). De kontakter viltvakta.

Veterinærvakt i Follo

Veterinærvakta for produksjons-/stordyr: 48 88 69 80.

Nummeret er bemannet mellom kl. 16.00-08.00 alle hverdager, og fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 08.00.

Støy fra beredskapssenteret

Kontakt Politiet i Oslo hvis du ønsker å klage på støy fra Politiets nasjonale beredskapssenter.

Barnevernets vakttelefon

 • Barnevernet (kl. 08.00–15.30): 66 81 91 78
 • Barnevernets akutt-telefon: 40 00 09 47
 • Follo barnevernvakt (kl. 15.00–8.00): 91 71 96 15

Krisetelefoner

 • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111
 • Krise- og incestsenteret i Follo, telefon 64 97 23 00
 • Overgrepsmottaket i Oslo, telefon 23 04 05 00

Akutt helsehjelp

 • Ambulanse 113 
 • Brann 110
 • Politi 112 – lokalt politi 02800
 • Nordre Follo legevakt telefon 116 117
 • Fastlegen har øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid

Sist endret: 27.11.2023