Smitteverntiltak

Vi opplever økende koronasmitte i kommunen og har nå innført munnbind for alle ansatte som er i direkte kontakt med eldre i kommunens pleie- og omsorgstjenestene. Fra 12. november må alle besøkende bruke munnbind når de oppholder seg i fellesarealene.

Uvaksinert personell i pleie- og omsorgstjenestene

Det er et viktig mål å skjerme sårbare pasientgrupper fra smittefare. Pasienter og brukere i pleie- og omsorgstjenesten er gjerne eldre, og mange har sykdommer og underliggende risikofaktorer som gjør at de er spesielt sårbare for å bli alvorlig syke av koronavirus.

Helsedirektoratet har åpnet for at arbeidsgiver har mulighet til å omplassere ansatte som ikke ønsker å vaksinere seg, dersom de jobber i tjenester som berører sårbare pasientgrupper.

I helse- og omsorgstjenestene i Nordre Follo har vi for tiden høyt sykefravær, mange ledige stillinger og det er utfordrende å rekruttere nytt helsepersonell til kommunen. Dette er en situasjon som har pågått siden pandemien startet i mars 2020.

Til tross for en utfordrende situasjon, gjør virksomhetene gode faglige vurderinger og tiltak for å minimere smitterisikoen for pasientene.

Dersom kommunen skal flytte ansatte som ikke er vaksinerte til oppgaver som ikke innebærer pasientnært arbeid, vil det gå utover tjenestetilbudet til innbyggerne.

Høy vaksinedekning 

Alle pasienter og brukere av pleie- og omsorgstjenesten i kommunen har fått tilbud om koronavaksine. De fleste er vaksinert med to doser, og får i disse dager tilbud om en oppfriskningsdose.

Kommunen har høy vaksinasjonsgrad blant faste ansatte (93 – 97 prosent). Vi opplever at våre ansatte er godt kjent med og følger gjeldende råd og anbefalinger om god hygiene, å teste seg ved symptomer og være hjemme når de er syke, selv om de er vaksinert. Vi har fremdeles høyt fokus på å vaksinere helsepersonell med tilbud om drop-in på vaksinestasjonen og vaksinering i arbeidstiden.

Munnbind og smittevernregler

I Nordre Follo ser vi nå økende smittetall og smitte inn mot sårbare grupper. Vi har derfor innført munnbind hos alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Munnbind skal brukes når ansatte er i nærkontakt med pasienter og brukere.

Vaksinerte personer kan også smitte andre, så det er svært viktig at vi fortsatt har høyt fokus på god hygiene, å være hjemme når man er syk, og å teste seg ved symptomer.

Et annet viktig tiltak er at besøkende skal holde en meter avstand til andre enn den de besøker. Fra 12. november må alle besøkende bruke munnbind når de oppholder seg i fellesarealene.

Les mer i kommuneoverlegens risikorapport 28. oktober 2021

Sist endret: 12.11.2021