Sykehjem

Kort fortalt

For å hindre smitte ved våre sykehjem, har vi noen regler som gjelder besøk i våre institusjoner. 

Besøksregler for sykehjem og omsorgsboliger

Regjeringen oppfordrer fortsatt til å begrense sosial kontakt. 

Våre sykehjem er åpne for besøkende, men alle må følge besøksreglene. Alle sykehjem følger de generelle besøksreglene, men har egne regler for tidspunkt og varsling av besøk. Se under hvert enkelt sykehjem.  

Regler som gjelder for alle sykehjem og omsorgsboliger

Du kan ikke komme på besøk hvis du

  • er syk.
  • har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
  • er i hjemmekarantene.
  • har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Covid-19.

Alle besøkende skal skrive seg inn i besøksprotokoll ved hvert besøk. Du kan komme på besøk hverdager, kvelder og helger.

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne ipader som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.