Private sammenkomster

Regjeringen har innført nye nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra og med 4. januar 2021.
  • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk.
  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Mer informasjon

  • Regjeringen har innført flere nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra og med 4. januar 2021. Du finner de nasjonale smitteverntiltakene på regjeringen.no.
  • Formannskapet behandlet forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune, Viken torsdag 7. januar 2021. Den gjeldende forskriften ble vedtatt forlenget. Du finner sakspapirene til saken i politisk møtekalender.

Sist endret: 08.01.2021