Munnbind

I Nordre Follo er det påbud om munnbind i enkelte situasjoner.

Munnbind ved kollektivreiser

 • Når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, skal reisende bruke munnbind på kollektivtransport.

Påbud om munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Munnbind i taxi

 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.
 • Påbud om munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Påbud om munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbud om munnbind på offentlige steder

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind følgende steder:

 • i butikker
 • i fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder
 • i tros- og livssynshus
 • i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

Påbud om munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

 • Påbud om munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Unntak er steder med andre smitteverntiltak som bruk av visir, skillevegger og lignende. 

Påbud om munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Tiltakene gjelder til og med 22. januar. 

 • Regjeringen har innført flere nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra og med 4. januar 2021. Du finner de nasjonale smitteverntiltakene på regjeringen.no.
 • Formannskapet behandlet forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune, Viken torsdag 7. januar 2021. Den gjeldende forskriften ble vedtatt forlenget. Du finner sakspapirene til saken i politisk møtekalender.

Sist endret: 07.01.2021