Kultur, idrett og fritid

Følger nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen bestemte fredag 7. mai å videreføre tiltaksnivå B i Nordre Follo kommune. Tiltakene varer til og med 21. mai. 

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år.
 • Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger. Med organisert fritidsaktivitet menes aktivitet som er fast og på forhånd organisert av et lag eller forening, med en arrangør/leder som er ansvarlig for aktiviteten og smittevern, for eksempel speiderlag, idrettslag, korps osv.
 • Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er tillatt.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre skal holde stengt, men følgende individuelle tilbud kan holde åpent:
  1. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  2. Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Vær oppmerksom på at bestemmelsen i covid-forskriften § 17a første ledd bokstav a innebærer at all annen aktivitet ved treningssentre enn det som er nevnt i punktene 1 og 2, skal holde stengt. Det gjelder uavhengig av om aktivitet skjer innendørs eller utendørs. Bestemmelser åpner derfor ikke for at treningssentrene kan tilby trening utendørs i stedet for innendørs.

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Mer informasjon

Sist endret: 10.05.2021