Skole og barnehage

Kort fortalt

 • For å begrense spredning av koronaviruset har skole, barnehage og og SFO iverksatt en rekke tiltak. 
 • Her finner du informasjon om beredskapsnivå i skolen, smittevernveiledere, skolehelsetjeneste, hjelpetelefoner og informasjon om når barnet skal være hjemme.

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme?

 • Hvis barn har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet holdes hjemme. Dette gjelder særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form.
 • Det gjøres unntak for barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand. De behøver ikke å holde seg hjemme.
 • Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i inntil 48 timer. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten å testes. Hvis barnet ikke er bedre etter 48 timer, anbefales kontakt med fastlege eller legevakt for å vurdere om barnet trenger legetilsyn og/eller trenger å testes for covid-19.

Du finner mer informasjon om barn og luftveissymptomer på fhi.no

Kommunale barnehager

Barnehagene har nå ordinær åpningstid. På grunn av koronasituasjonen kan det imidlertid oppstå situasjoner der vi ikke har nok bemanning og derfor må redusere åpningstiden på enkelte avdelinger. Foresatte får da  informasjon direkte fra barnehagen. 

Smittevernveileder

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan vi kan hindre smitte. Den nye smittevernveilederen som ble offentliggjort 29. mai følger en trafikklysmodell som viser en nivåinndeling av smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen i Norge og i kommunen. Norge og Nordre Follo kommune befinner seg på gult nivå i modellen. Du finner mer informasjon om trafikklysmodellen på udir.no  

Grunnskolen

For å ivareta smittvernreglene må vi tilpasse opplegget til den enkelte skole. Alle elever/foresatte får informasjon direkte fra sin skole. 

Smittevernveileder

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan vi kan hindre smitte. Den nye smittevernveilederen som ble offentliggjort 29. mai følger en trafikklysmodell som viser en nivåinndeling av smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen i Norge og i kommunen.

I Nordre Follo befinner alle barneskolene seg på gult nivå og alle ungdomsskolene på rødt nivå. Her finner du mer informasjon om ungdomsskolenes overgang fra gult til rødt nivå

Du finner mer informasjon om trafikklysmodellen på udir.no

Smitteverntiltak 

 • Håndvask før eleven går hjemmefra og når eleven kommer til skole/SFO. 
 • Håndvask etter hosting/nysing og toalettbesøk. 
 • Håndvask før og etter måltid. 
 • Håndvask etter friminutt/uteaktivitet. 
 • Håndvask ved synlig skitne hender. 
 • Forsterket renhold på utsatte flater som toalettseter, vaskeservant, blandebatteri, dørhåndtak, trappegelender, stoler, bordflater, lysbrytere. 
 • Eleven skal vaske over egen pult. Eleven skal ikke dele iPad/chromebok. 
 • Utstyr som elevene må dele (f.eks. i kunst og håndverk) skal rengjøres mellom hver elev. 
 • Tøyleker og tekstiler ryddes bort hvis de ikke kan vaskes på 60 grader.

Åpningstid SFO

SFO har ordinære åpningstider, og er åpen i tidsrommet 07.15-17.00 mandag-fredag. Sofiemyråsen åpner kl. 08.00.  

Betaling for SFO  

Regjeringen har bestemt at foreldre som får et SFO-tilbud skal betale for dette fra og med  14. april. Dette gjelder selv om dere ikke benytter tilbudet. Det er mulig å søke permisjon på grunn av endringer i familieøkonomien som følge av covid-19utbruddet. Ta kontakt med skolen hvis dere ønsker permisjon. Av smittevernhensyn serverer vi ikke mat på SFO.

Skoleskyss

Skoleskyss i forbindelse med Covid-19

 • Elever som er avhengig av skoleskyss kan bruke buss eller annen offentlig transport til og fra skolen. De må holde avstand til andre, både før, etter og under kjøreturen. Foresatte og elever bør vurdere om det er mulig å bruke annen transport.
 • I Nordre Follo kommune er det påbudt med munnbind på kollektivtransport hvis man ikke kan holde en meter avstand til andre. Dette gjelder all skoleskyss uavhengig av om det er rutebuss, skolebuss, minibusser, tog eller taxi. Barn under tolv år er unntatt fra påbudet.

Voksenopplæring

Vi begrenser åpningstid i Fløisbonnveien 2-4. 
 

Besøk

Vi holder åpent for personlig oppmøte mellom kl. 10.00 og 14.00 hver dag. 
 • Vi ønsker at publikum avtaler oppmøte på forhånd, enten på telefon eller på mail.
 • Det er også mulig å møte opp og ringe på, og vente ved inngangen til de blir hentet. Det kan ta noe tid da vi tar i mot en person av gangen.

Telefon

Telefonen er åpen mellom kl. 8.00 og 15.30.
 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kan du kontakte:
 
Integrering og kompetanse, resepsjonen
Telefon 45 83 30 02

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tilstede på skolene hver dag.

Helsestasjon for ungdom

Mandag kl. 14.30 - 17.30
Kolbotnveien 23 (Kolbotn helsestasjon)

Torsdag kl. 14.30 -17.30
Kirkeveien 3 (Ski helsestasjon)

Timebestilling for p-stav og spiral, ellers ingen timebestilling!

Helsestasjon for ungdom 
Følg oss på Facebook

Kontaktinformasjon

Hvis du ikke får kontakt med helsesykepleier på skolen, kan du ringe leder for Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom, Turid Korsbø Undset på telefon 90 51 69 56. 

Hjelpetelefoner

Trenger du noen å snakke med? Her ser du hvem du kan ringe.

Vakttelefoner

Snakk med barna

Tips til hvordan du kan snakke med barna om koronavirus på reddbarna.no

Bamselegen - spesialepisode om virus

Her kan du se film fra Helsedirektoratet om hvordan du snakker med barna om koronaviruset: