Skole og barnehage

Kort fortalt

  • Barn, elever og ansatte er nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag.
  • I skole og barnehage betyr gjenåpningen at barn og unge skal ha en normal hverdag. De skal fortsatt følge de generelle rådene om å holde hendene rene og ikke gå på skolen eller i barnehagen når man er syk.

Når skal syke barn være hjemme? 

FHI har laget et flytskjema som  skal hjelpe foreldre, barnehagepersonell og lærere til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom.

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Hva skjer ved smitte i barnehage eller skole?

  • Nærkontakter bør teste seg så raskt som mulig. Barna får med seg tester fra barnehagen/skolen. 
  • Ved positiv test må foresatte informere lærer, som sender beskjed til nærkontakter. Smittesporingsteamet vil også ta kontakt med skolen.  

Informasjonsskriv til foreldre

28.09.21: Normal hverdag med økt beredskap

Hvem bør teste seg? 

Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19?

Utdeling av tester

Hvis du er nærkontakt i en skoleklasse eller barnehage vil du få utdelt tester der.

Hvis barn og unge har blitt smittet utenfor barnehage eller skole (f.eks. på fritidsaktiviteter eller i sosiale sammenkomster) kan foresatte hente selvtester på teststasjonen på Langhuset.  

Åpningstid

  • Mandag–lørdag kl. 08.30-11.20 og 12.00-14.30
  • Søndag kl. 09.30-12.20 og 13.00-15.30 

Vær oppmerksom på at alle positive hurtigtester og selvtester må bekreftes med en ny test. Dette må være en PCR-test gjennomført på teststasjonen.

Hvordan utføres en selvtest? 

Se bilder og film om hvordan du tar en selvtest. 

Hva skal du gjøre hvis du får positiv test på Covid-19? 

Se testing, isolasjon, smittesporing og karantene

Normal hverdag med økt beredskap

Barnehager og skoler i Nordre Follo kommune er tilbake til en normal hverdag med økt beredskap. Det er likevel viktig å følge de generelle rådene om å holde hendene rene og være hjemme når man er syk. 

Hvis kommunen skal innføre nivåer i trafikklysmodellen med tilhørende smitteveilere, må det fattes et lokalt vetak. Nordre Folo kommune har ikke et slikt vedtak per i dag.   

Du finner mer informasjon om trafikklysmodellen og smittevernveiledere på udir.no.

Nyttige lenker