Skole og barnehage

Kort fortalt

Her finner du informasjon om beredskapsnivå, smittevernveiledere, skolehelsetjeneste, hjelpetelefoner og informasjon om når barn skal være hjemme.

Skoler og barnehager på gult nivå

Onsdag 5. mai vedtok kommunestyret gult nivå for skolene fra 10. mai og ut skoleåret. Barnehagene fortsetter på gult nivå.

Til og med 7. mai er det rødt nivå på skolene og gult nivå i barnehagene. 

Se nyhet om saken

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme?

 • Hvis barn har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet holdes hjemme. Dette gjelder særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form.
 • Det gjøres unntak for barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand. De behøver ikke å holde seg hjemme.
 • Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i inntil 48 timer. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten å testes. Hvis barnet ikke er bedre etter 48 timer, anbefales kontakt med fastlege eller legevakt for å vurdere om barnet trenger legetilsyn og/eller trenger å testes for covid-19.

Du finner mer informasjon om barn og luftveissymptomer på fhi.no

Kommunale barnehager

Informasjonsskriv, sendt ut uke 14

Smittevernveileder

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan vi kan hindre smitte. Smittevernveilederen følger en trafikklysmodell som viser en nivåinndeling av smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen i Norge og i kommunen. 

Du finner mer informasjon om smittevernveiledere og trafikklysmodellen på udir.no.

Grunnskolen

Informasjonsskriv sendt ut uke 14

For å ivareta smittvernreglene må vi tilpasse opplegget til den enkelte skole. Alle elever/foresatte får informasjon direkte fra sin skole. 

Smittevernveileder

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan vi kan hindre smitte. Smitteveilederen følger en trafikklysmodell som viser en nivåinndeling av smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen i Norge og i kommunen.

Du finner mer informasjon om smittevernveiledere og trafikklysmodellen på udir.no.

Smitteverntiltak 

 • Håndvask før eleven går hjemmefra og når eleven kommer til skole/SFO. 
 • Håndvask etter hosting/nysing og toalettbesøk. 
 • Håndvask før og etter måltid. 
 • Håndvask etter friminutt/uteaktivitet. 
 • Håndvask ved synlig skitne hender. 
 • Forsterket renhold på utsatte flater som toalettseter, vaskeservant, blandebatteri, dørhåndtak, trappegelender, stoler, bordflater, lysbrytere. 
 • Eleven skal vaske over egen pult. Eleven skal ikke dele iPad/chromebok. 
 • Utstyr som elevene må dele (f.eks. i kunst og håndverk) skal rengjøres mellom hver elev. 
 • Tøyleker og tekstiler ryddes bort hvis de ikke kan vaskes på 60 grader.

Skoleskyss

Skoleskyss i forbindelse med Covid-19

 • Elever som er avhengig av skoleskyss kan bruke buss eller annen offentlig transport til og fra skolen. De må holde avstand til andre, både før, etter og under kjøreturen. Foresatte og elever bør vurdere om det er mulig å bruke annen transport.
 • I Nordre Follo kommune er det påbudt med munnbind på kollektivtransport hvis man ikke kan holde en meter avstand til andre. Dette gjelder all skoleskyss uavhengig av om det er rutebuss, skolebuss, minibusser, tog eller taxi. Barn under tolv år er unntatt fra påbudet.

Skolehelsetjeneste

Hjelpetelefoner

Trenger du noen å snakke med? Her ser du hvem du kan ringe.

Vakttelefoner

Snakk med barna

Tips til hvordan du kan snakke med barna om koronavirus på reddbarna.no

Bamselegen - spesialepisode om virus

Her kan du se film fra Helsedirektoratet om hvordan du snakker med barna om koronaviruset:

Nyttige lenker