Kommuneoverlegens risikorapport

Her finner du kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i Nordre Follo.

Vurdering av risiko og vurdering av tiltak tar nå utgangspunkt i tre scenarioer hvorav vurderingspunktene for tiltak går på påvirkning og belastning av helsetjenestene.

  1. Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet (noe smitte spesielt blant uvaksinerte barn, samt gjennombruddsinfeksjoner hos vaksinerte).
  2. Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  3. Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.

Du finner mer informasjon om risikovurderingen på fhi.no.
 

Risikovurdering for Nordre Follo kommune

Risikovurdering per 13. oktober:

Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen i Nordre Follo kommune ut ifra scenario 1. I denne situasjonen er det i følge «Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen» ikke aktuelt å iverksette ytterligere tiltak.

Det kommer ut ny risikorapport hver uke. 

Vær oppmerksom på at dette er et øyeblikksbilde og at vurderingene kan endre seg raskt. 

Se mer informasjon om koronasituasjonen i Nordre Follo kommune.

Sist endret: 15.10.2021