Næringsliv

Kort fortalt

 • Oversikt over smitteverntiltak 
 • Veiledere
 • Tiltak og støtteordninger 
 • Miljø- og helsekrav

Ny kompensasjonsordning til lokalt næringsliv – søknadsfristen er 25. mai

Nordre Follo kommune har fått et nytt tilskudd fra regjeringen for å avhjelpe lokalt næringsliv rammet av korona-tiltak. Nå skal 2,8 millioner kroner deles ut til nye søkere.

Les mer om ordningen.

Følger nasjonale smitteverntiltak 

Regjeringen bestemte fredag 7. mai å videreføre tiltaksnivå B i Nordre Follo kommune. Tiltakene varer til og med 21. mai 

En-til-en-kontakt

På nettsidene til Folkehelseinstituttet finner du ulike veiledere og smitteverntiltak for ulike næringer, bl. a. næringer med en-til-en-kontakt. 

Les oppdatert informasjon på fhi.no.

Tiltak og støtteordninger til næringslivet 

Kompensasjonsordningspengene er fordelt 

Tiltak for næringslivet i Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune har en rekke tiltak som kan hjelpe næringslivet i kommunen.  

 • Etablert samarbeid med Follo næringsråd og Oppegård Næringsforum.
 • Opprettet stilling som næringsrådgiver.
 • Gjennomgår og vurderer mulige tiltak for næringslivet.
 • Tilgjengeliggjør informasjon for næringslivet på kommunens nettsider.
 • Gir informasjon om statlige tiltakspakker og støtteordninger til næringslivet.
 • Rådgivning og informasjon gjennom NAV.
 • NAV har spesielt tett kontakt og oppfølging under koronakrisen.
 • Samarbeide med Etableretjenesten om å tilrettelegge tilbud etter bedriftenes endrede behov.
 • Vurderer muligheten og behovet for digitale møteplasser og webinarer med næringslivet.
 • Holder arbeidet med kommunalt vedlikehold og ombygging i gang for å bidra til at bedrifter får arbeidsoppdrag.
 • Øker innsatsen på driftsrelaterte oppdrag.
 • Legger vekt på å gjennomføre planlagt drift, vedlikehold, rehabilitering og nyanlegg på vei, vann og avløp.
 • Tilrettelegge for at lokale leverandører kan delta i konkurranser etter anskaffelsesregelverket:
  • Oppdeling av kontrakter der dette er saklig.
  • Ved anskaffelser på mindre enn 1,3 millioner kroner, kan lokale leverandører forespørres om deltakelse i konkurransen, når de er egnet.
  • I konkurranser med kunngjøringsplikt kan kommunen være oppmerksom på å ikke stille høyere krav til kvalifisering for deltakelse i konkurranse enn nødvendig.
  • Inkludere reisetid i tjenestekontrakter der timepris er avgjørende i evalueringen.
  • Vektlegge responstid der lokal tilhørighet gjør leverandøren bedre egnet til å tilby gode tjenester.
  • Fortsatt lojalitet til eksisterende rammeavtaleleverandører på både varer og tjenester, herunder de med lokal forankring.

Hvordan bli leverandør til kommunen? 

Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for et aktivt samarbeid med lokalt næringsliv og vil bruke vårt handlingsrom for å legge til rette for at lokale leverandører kan delta i konkurranser om varer og tjenester til kommunen.

Alle avtaler må inngås innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. 

Informasjon til arbeidsgivere

Råd og informasjon fra NHO

Informasjonsvideo fra NAV om permittering

Informasjon til arbeidstakere

Hva gjelder i min situasjon? - veileder på nav.no 

Skatteetaten - tiltakspakker

Regjeringen har iverksatt flere tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av covid-19.

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Vedtaksmyndigheten for denne type betalingsutsettelse er lagt til Skatteetaten.

Skatteetaten

Miljø og helsekrav 

Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer