Koronavaksine

Kort fortalt

Tilbud om drop-in

Hvis du ennå ikke er vaksinert, kan du ringe vaksinesenteret på telefon 94 01 23 10 og bestille tid følgende dager:  

 • Onsdag 27. oktober kl. 10.00-14.30
 • Torsdag 11. november kl. 10.00-14.00
 • Tirsdag 16. november kl. 10.00-14.00
 • Onsdag 24. november kl. 10.00-14.00

Husk at intervallet mellom 1. og 2. dose må være minst fire uker hvis du er over 18 år. For de som er yngre, må intervallet være minst 12. uker. 

Registrer deg for koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunen tilbyr vaksinen til innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen over lengre tid. Koronavaksinen er gratis.  

Kommunen benytter Helseboka til å organisere vaksineringen. Dette er den samme løsningen som vi bruker til Covid-testing. Vi opplever at noen blir usikre og irritert over en rekke spørsmål, informasjon om betaling osv. som kommer opp under registreringen. Dette er spørsmål du får hvis du svarer ja til å laste ned en app og/eller abonnere på Helseboka.

Du trenger ikke disse tjenestene hvis du kun skal registrere deg for vaksine!     

Når du skal registrere deg må du logge inn med BankID. Pårørende kan logge inn med egen ID og registrere barn, foreldre eller andre som ikke klarer å registrere seg selv. 

Logg deg inn nedenfor

Hvis du får spørsmål om å logge deg inn med PIN kode skal du ikke velge dette alternativet. Velg "Logg inn uten PIN-kode".  

Helseboka

Når du har registrert deg i Helseboka og gitt beskjed om at du ønsker vaksine, får du en bekreftelse på SMS. Har du fått en slik bekreftelse fra Helseboka, er du registrert og trenger ikke kontakte kommunen for ytterligere bekreftelse.   

Trenger du hjelp til registrering?

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe vaksinesenteret i kommunen.

Telefon: 94 01 23 10
Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 09.00-11.20 og 12.00-14.30. 

De som betjener telefonen kan kun hjelpe deg med registrering i Helseboka.

Du får time på SMS   

Du får tilsendt tid for vaksinering på SMS.    

Vaksinering av ungdom født i 2004 og 2005

Regjeringen har bestemt at alle som er født i 2004 og 2005 skal få tilbud om vaksine mot Covid-19. De må registrere seg i Helseboka på samme måte som de som er over 18 år. Se informasjon om registrering lenger opp på denne siden under fanen "Registrer deg for koronavaksine". Alle som har registrert seg vil få invitasjon til vaksine. 

Unge født i 2004 og 2005 vil få tilbud om Pfizer-vaksine.

Vaksinasjonen foregår på vaksinesenteret i underetasjen på Ski storsenter. I henhold til retningslinjer fra FHI vil det være et intervall på 12 uker mellom dose 1 og dose 2 for denne aldersgruppen. 

Les mer på FHIs nettside.  

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen.

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekrefeltse på skatteetaten.no.  

Les mer

Vaksinering av barn og unge født i 2006-2009

 • Barna må ha fylt 12 år. 
 • Barn og unge som er 12-15 år og har hatt Covid 19 skal ikke ha vaksine.  

Regjeringen har bestemt at barn over 12 år skal få tilbud om vaksine mot Covid-19. De må registrere seg i Helseboka. Se informasjon om registrering lenger opp på denne siden under fanen "Registrer deg for koronavaksine".  Alle som har registrert seg vil få invitasjon til vaksine. 

Barn og unge født i 2006, 2007, 2008 og 2009 vil få tilbud om Pfizer-vaksine og foreløpig er det planlagt å gi dem 1 dose. 

Vaksinasjon skjer bare med begge foresattes samtykke.  

Foreldre til barn som er født i 2009, men ennå ikke har fylt 12 år, kan kontakte vaksinesenteret på telefon 94 01 23 10. De vil sette opp tid for vaksine etter at barnet har fylt 12 år.   

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen.

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekrefeltse på skatteetaten.no.  

Les mer

Hvem kan få 3. dose koronavaksine?  

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

3. dose er en ekstra vaksinedose for personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksine-effekt etter to doser. Denne gruppen får tilbud om 3. dose på vaksinesenteret på Ski. Ta kontakt på telefon 94 01 23 10. 

 • Du må være over 18 år.
 • Intervallet mellom 2. og 3. dose må være minimum fire uker. 

Husk å ta med dokumentasjon som viser at du er i målgruppen. Gyldig dokumentasjon kan være brev fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på medikamentbruk i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. Du finner mer informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder via linken nedenfor. 

Alle over 65 år

Regjeringen har bestemt at alle over 65 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose (boosterdose) med koronavaksine. Dette er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første dosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. 

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

Alle innbyggere som er over 65 år og registrert i Helseboka får invitasjon til 3. dose på SMS. Det må være minst 6 mnd. mellom 2. og 3. dose og vi begynner å vaksinere innbyggere over 85 år i uke 45. 

Dette er prioriteringsrekkefølgen framover

 1. Dose 1 med koronavaksine til uvaksinerte.
 2. Dose 2 med koronavaksine til delvis vaksinerte.
 3. Dose 3 med koronavaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar.
 4. Sesonginfluensavaksine til definerte risikogrupper.
 5. Oppfriskningsdose til eldre, med aldersprioritering - starter med 85+ og sykehjem.

Kommunen har nå sendt ut tilbud om oppfriskningsdose til innbyggere over 80 år. Hvis du ikke har mottatt dette tilbudet og ønsker 3. dose koronavaksine, kan du kontakte vaksinesenteret på telefon 93 02 23 10. 

Må du avbestille timen din?

Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo. Vi får ikke beskjed hvis du krysser av i Helseboka at du er syk. 

Hvis du ikke kan komme til avtalt tid må du gi beskjed til

 • Vaksinesenteret, telefon 94 01 23 10 (for avbestilling og ny time)
 • Innbyggertorget, telefon 02178 (kun for avbestilling) 

Trenger du ny time, får du det.

På grunn av stor pågang ber vi om at du ikke tar kontakt med oss for andre vaksinespørsmål. For generelle spørsmål, kontakt

 • Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015 (mandag til fredag, kl. 08.00-15.30)

Drop-in for dose 1 og 2 - gjelder alle grupper

For de som ennå ikke har tatt imot tilbudet om vaksine, tilbyr vi nå noen drop-in dager på vaksinesenteret på Ski. Det er en fordel om du ringer og avtaler tid på forhånd. Da unngår du kø og vi kan planlegge bemanning, antall vaksiner osv. Kontakt oss på telefon 94 01 23 10. Dagene du kan velge mellom er:   

 • Onsdag 27. oktober kl. 10.00-14.30
 • Torsdag 11. november kl. 10.00-14.00
 • Tirsdag 16. november kl. 10.00-14.00
 • Onsdag 24. november kl. 10.00-14.00

Husk at intervallet mellom 1. og 2. dose må være minst fire uker hvis du er over 18 år. For de som er yngre, må intervallet være minst 12. uker. 

Slik foregår vaksinasjonen 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Etter vaksinering må du vente i 20 minutter på vaksinesenteret. 

Du får innkalling til dose to noen uker etter at du har fått første dose. Tidspunktet mellom dosene varierer i henhold til den enkeltes helsesituasjon, smittesituasjonen i samfunnet og hvor mye vaksine Norge får. Det er regjeringen som bestemmer dette og intervallet varierer derfor mellom 4 og 12 uker. 

Personer som har gjennomgått Covid-19

Personer som tidligere har gjennomgått Covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales å ta  vaksinen tidligst tre måneder etter at du er symptomfri. Barn og unge som er 12-15 år og har hatt Covid 19 skal ikke ha vaksine.  

Hvem vaksinerer de ulike gruppene? 

Kommunen administrerer vaksinering av innbyggerne. Helsepersonell og fastlegene står for selve vaksineringen. Beboere på institusjon er vaksinert der de bor, mens risikogruppene er vaksinert hos fastlegen. De øvrige må registrere seg i Helseboka og møte opp på vaksinesenteret på Ski.    

Vaksinasjonssteder 

Kommunen har vaksinasjonssenter i underetasjen på Ski storsenter (der G-sport var tidligere). 

Antall vaksinerte i Nordre Follo

Her finner du oversikt over hvor mange innbyggere som har vaksinert seg for koronaviruset: 

Åpne statistikk i nytt vindu.

Koronavaksinasjon - statistikk (FHI)

Oversikt over antall personer vaksinert med dose 1 og 2 i ulike grupper

Oppdatert per 22. oktober 2021

Personer 85 år og eldre (totalt 1 227 personer)

 • 93 % har fått dose 1
 • 92 % har fått dose 2

Personer 75-84 år (totalt 3 626 personer)

 • 100 % har fått dose 1
 • 99 % har fått dose 2

Personer 65-74 år (totalt 5 480 personer) 

 • 97 % har fått dose 1
 • 95 % har fått dose 2

Personer 55-64 år (totalt 7 255 personer)

 • 98 % har fått dose 1
 • 95 % har fått dose 2

Personer 45-54 år (totalt 9 049 personer)

 • 95 % har fått dose 1
 • 90 % har fått dose 2

Personer 40-44 år (totalt 4 260 personer)   

 • 89 % har fått dose 1
 • 84 % har fått dose 2

Personer 25-39 år (totalt 10 292 personer)

 • 87 % har fått dose 1
 • 79 % har fått dose 2

Personer 18-24 år (totalt 4 786 personer)

 • 86 % har fått dose 1
 • 78 % har fått dose 2

Personer 16-17 år (totalt 1 649 personer)

 • 87 % har fått dose 1 
 • 14 % har fått dose 2

Personer 12-15 år (totalt 3 437 personer)

 • 67 % har fått dose 1

Vaksinetyper

Pfizer/BioNTech og Moderna

Kommunen benytter to vaksinetyper: Pfizer/BioNTech og Moderna. Vaksinene er likestilt, men vi tilstreber å gi den vaksinetypen den enkelte ønsker. Det er anbefalt å bruke Pfizer til alle under 18 år og til menn under 30 år. 

Astra Zeneca

Astra Zeneca ble godkjent til bruk i Norge, men er senere trukket tilbake. De som fikk første dose med Astra Zeneca har fått tilbud om andre dose med Pfizer eller Moderna.  

Les mer på nettsiden til FHI

Janssen

Janssen vaksinen er også godkjent i Norge, men hverken fastlegene i kommunen eller vaksinesenteret har ønsket å tilby denne vaksinen.  

Ingen innreiserestriksjoner til Storbritannia

Mandag 4. oktober endrer Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjente doser koronavaksine. Det er dermed ingen innreiserestriksjoner til Storbritannia for de som allerede er vaksinert med to ulike vaksinetyper.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan laste ned koronasertifikatet på helsenorge.no.  

Hvis du ikke har mulighet til å ta ut koronasertifikat ditt digitalt, kan du gi andre fullmakt til å skrive ut koronasertifikatet ditt, eller ringe til informasjonstelefonen for korona og få sertifikatet tilsendt.

 • Telefon: 815 55 015 
 • Åpningstid: Kl. 08.00–15.00, mandag til fredag

Her vi du bli bedt om fødselsnummer eller d-nummer, navn og folkeregistrert adresse. Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil dette bli sendt i posten. Dette kan ta inntil en uke. Gyldighetsdatoen er 90 dager fra utskriftsdatoen.   

Barn og unge 12-15 år får ikke koronasertifikat siden de bare får en vaksinedose. 

Koronasertifikat (helsenorge.no)

Nasjonal kontrollside i koronasertifikatet skjules 7. oktober

Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet   

Kommunen tilbyr ikke etterregistrering. Har du fastlege i Norge kan du ta kontakt med legen og høre om vedkommende tilbyr etterregistrering. Eventuelt må du kontakte private helseaktører.

Vaksinasjonskort

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Nyttig informasjon

Informasjon om vaksinen

Informasjon fra nasjonale myndigheter