Koronavaksine

Kommunen er nå godt i gang med å vaksinere innbyggerne. Flere aldersgrupper kan nå registrere seg i Helseboka, mens yngre med underliggende sykdommer skal kontakte fastlegen.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunen tilbyr vaksinen til innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen over lengre tid. Koronavaksinen er gratis.  

Prioriteringsrekkefølge

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for alvorlig sykdom. I starten har vi ikke nok vaksine til alle og vil derfor vaksinere de som trenger det mest. Vi følger prioriteringsrekkefølgen fra Regjeringen, som deler befolkningen inn i ni grupper. Se nettsiden til Folkehelseinstituttet:    

Hvilke grupper kan få koronavaksine?

Slik vaksinerer vi de ulike gruppene 

Kommunen administrerer vaksineringen av innbyggerne. Beboere på institusjon blir vaksinert der de bor, mens de øvrige må møte opp på et av vaksinekontorene vi etablerer. Risikogruppene får vaksinen hos fastlegen. Nedenfor omtaler vi de ulike gruppene. 

Gruppe 1–3: Beboere på sykehjem og personer som er 75 år eller eldre

Vi vaksinerer nå personer i gruppe 1 på regjeringens liste, og starter med å vaksinere personer i gruppe 2 i uke 3. Når vi er ferdige med gruppe 2 vaksinerer vi gruppe 3.  

Vi har informert om koronavaksinen i flere kanaler og bedt innbyggere som ønsker vaksine om å registrere seg i Helseboka. Mange har allerede gjort dette. For å være sikre på at vi når fram til alle innbyggere tar vi også personlig kontakt eller sender brev til alle i disse gruppene. Her ber vi de som ønsker vaksine om å registrere seg i Helseboka. Har du allerede registrert deg, kan du sett bort fra henvendelsen.

Gruppe 4a: Personer i aldersgruppen 65-74 år 

Vi vet dessverre ikke når vi kan vaksinere denne gruppen, men det er viktig at alle som ønsker vaksine registrerer seg i Helseboka. Flere har allerede gjort dette. Vi har likevel  sendt brev til alle i denne gruppen. I brevet ber vi de som ønsker vaksine om å registrere seg i Helseboka. Har du allerede registrert deg, kan du se bort fra henvendelsen.   

Gruppe 4b, 5, 6 og 7: Personer 18-64 år i risikogruppen  

Personer i denne gruppen må ta kontakt med fastlegen sin for vaksine. Fastlegene ønsker at du fortrinnsvis tar kontakt digitalt.   

Registrering i Helseboka

Kommunen benytter Helseboka til å organisere vaksineringen. Dette er den samme løsningen som vi bruker til Covid-testing. Vi opplever at noen blir usikre og irritert over en rekke spørsmål, informasjon om betaling osv. som kommer opp under registeringen. Dette er spørsmål du får hvis du varer ja til å laste ned en app og/eller abonnere på Helseboka. Du trenger ikke disse tjenestene hvis du kun skal registrere deg for vaksine.     

Når du skal registrere deg må du logge inn med BankID. Pårørende kan logge inn med egen ID og registrere foreldre eller andre som ikke klarer å registrere seg selv. 

Logg deg inn her: 

Helseboka  

Vaksinetelefonen

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe Vaksinetelefonen. Telefonnummeret er 94 01 23 10 og du kan ringe kl. 09.00 - 14.00 mandag til fredag.        

Når får du vaksinen? 

Når det er din tur til å få vaksine blir du kontaktet på SMS. Her får du beskjed om tidspunkt og hvor du skal møte opp. Fordi vi ennå ikke vet når og hvor mye vaksine vi får framover, kan vi dessverre ikke si når du får vaksinen. De som betjener Vaksinetelefonen kan heller ikke svare på dette.  

Følg med i våre kommunikasjonskanaler 

Vi fortsetter å informere om koronavaksine i ulike kanaler som personlig kontakt, brev SMS, presse, digitale og trykte medier. 

Følg kommunen på Facebook

Sørg for at du får varsel på SMS

Kommunen benytter telefonvarsling til innbyggerne når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt. 

Du kan selv oppdatere kontaktdata i løsningen vi benytter, så sjekk at du står oppført med riktige opplysninger: servicevarsling.no.

Informasjon om vaksinen

Les mer

Sist endret: 15.01.2021