Koronavaksine

Kort fortalt

 • Alle aldersgrupper som skal vaksineres av helsepersonell i kommunen kan nå registrere seg i Helseboka. Du finner link til Helseboka under den første fanen nedenfor. 
 • Yngre personer  med underliggende sykdommer skal vaksineres hos fastlegen og må selv ta kontakt med sin fastlege. 

Registrer deg for koronavaksine

Kommunen benytter Helseboka til å organisere vaksineringen. Dette er den samme løsningen som vi bruker til Covid-testing. Vi opplever at noen blir usikre og irritert over en rekke spørsmål, informasjon om betaling osv. som kommer opp under registreringen. Dette er spørsmål du får hvis du svarer ja til å laste ned en app og/eller abonnere på Helseboka.

Du trenger ikke disse tjenestene hvis du kun skal registrere deg for vaksine!     

Når du skal registrere deg må du logge inn med BankID. Pårørende kan logge inn med egen ID og registrere foreldre eller andre som ikke klarer å registrere seg selv. 

Logg deg inn nedenfor

Hvis du får spørsmål om å logge deg in med PIN kode skal du ikke velge dette alternativet. Velg "Logg inn uten PIN-kode".  

Helseboka

Når du har registrert deg i Helseboka og gitt beskjed om at du ønsker vaksine, får du en bekreftelse på SMS. Har du fått en slik bekreftelse fra Helseboka, er du registrert og trenger ikke kontakte kommunen for ytterligere bekreftelse.   

Vaksinetelefonen

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe Vaksinetelefonen i kommunen.

Telefonnummer: 94 01 23 10
Åpningstider: kl. 09.00-11.20 og kl. 12.00-14.30, mandag til fredag.

De som betjener Vaksinetelefonen kan kun hjelpe deg med registrering i Helseboka.

For generelle spørsmål, kontakt
den nasjonale informasjonstelefonen: 815 55 015
Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.      

Du får SMS når det er din tur til å få vaksinen 

Vaksinering foregår etter prioriteringsrekkefølgen, som er bestemt fra regjeringen. Uken før det er din tur (avhengig av hvilken gruppe du tilhører) får du telefon fra fastlegen eller  SMS fra kommunen, der du blir bedt om å reservere time til vaksinering. Her er det både en link til digital reservering og et telefonnummer du kan ringe. Når du reserverer time via linken i meldingen, får du en SMS som bekrefter timen.  

På grunn av stor pågang ber om at du ikke tar kontakt med oss hvis du ikke har fått SMS om at det er din tur! 

For generelle spørsmål, kontakt den
nasjonale informasjonstelefon: 815 55 015
Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.  

Prioriteringsrekkefølge

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunen tilbyr vaksinen til innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen over lengre tid. Koronavaksinen er gratis.  

Vi følger prioriteringsrekkefølgen fra regjeringen. Se FHI:     

Hvilke grupper kan få koronavaksine?

Unge tilbys vaksine tidligere (regjeringen 12. mai 2021)

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene

Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell. Vi følger retningslinjene fra FHI: 

 • Sykepleiere i sykehjem
 • Helsepersonell i legevakt/KAD

 • Annet helsepersonell på sykehjem og tilrettelagte boliger
 • Fastlegekontor (privatpraktiserende og kommunale)
 • Helsestasjon/skolehelsetjeneste
 • Hjemmesykepleie
 • Teststasjon
 • Koronavaksineringsteam
 • Kommuneoverleger
 • Smittesporingsteam  
 • Annet helsepersonell (f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, tannhelsepersonell, BPA og tilsvarende).  

Hvem vaksinerer de ulike gruppene? 

Kommunen administrerer vaksineringen av innbyggerne. Helsepersonell og fastlegene står for selve vaksineringen. Beboere på institusjon blir vaksinert der de bor, mens de øvrige må møte opp på et vaksinasjonssenter. Risikogruppene får vaksinen hos fastlegen.  

Gruppe 1–3: Beboere på sykehjem og personer som er 75 år eller eldre

Kommunen har bedt innbyggere som ønsker vaksine om å registrere seg i Helseboka. For å være sikre på at vi når fram til alle, har vi også tatt personlig kontakt eller sendt brev til alle i disse gruppene.  

Gruppe 4a: Personer i aldersgruppen 65-74 år 

Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka. Kommunen har sendt brev til alle i denne gruppen.     

Gruppe 4b, 5, 6 og 7: Personer 16-64 år i risikogruppen  

Personer i denne gruppen må ta kontakt med fastlegen sin for vaksine. Fastlegene ønsker at du tar kontakt digitalt.

Hvis du har underliggende sykdommer og fastlege i en annen kommune, og fastlegen ikke har mulighet til å vaksinere deg, kan du ringe Vaksinetelefonen og få time til vaksinasjon i Nordre Follo. Du trenger en bekreftelse fra fastlegen din på at du tilhører risikogruppen og du må ta med deg denne bekreftelsen når du kommer for å få vaksinen.    

Gruppe 8 og 9: Personer 45-64 år 

Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka. Vi ber om at alle som har mulighet til det, registrerer seg digitalt på grunn av stort trykk på Vaksinetelefonen.  

Personer 18-44 år, som ikke er i risikogruppen 

Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka. Vi ber om at alle som har mulighet til det, registrerer seg digitalt på grunn av stort trykk på Vaksinetelefonen.

Skoleelever, studenter m.fl.

Personer som er folkeregistrert i Nordre Follo kommune, men oppholder seg i andre kommuner over tid, blir vakisnert i den kommunen de oppholder seg. Dette gjelder f.eks. studenter, som skal registrere seg i den kommunen de studerer.  

Vaksinasjonssteder 

Kommunen har vaksinasjonssenter i Kolben kulturhus og i underetasjen på Ski storsenter (der G-sport var tidligere). Vaksinedose 1 og 2 vil bli satt på samme sted.

Antall vaksinerte i Nordre Follo

Her finner du oversikt over hvor mange innbyggere som har vaksinert seg for koronaviruset i kommunen:

Åpne statistikk i nytt vindu.

Koronavaksinasjon - statistikk (FHI)

Hvem blir vaksinert i uke 20?

 • I uke 20 får vi 342 hetteglass med Pfizer (ca. 2 052 vaksinedoser)

Vaksinedosene er både til dose 1 og dose 2. 

Vi vaksinerer disse gruppene:

 • Personer i gruppe 8 - alder 55-64 år

Personer i gruppe 8 vaksiners på vaksinestasjonene våre. De som får tilbud om vaksine blir kontaktet. 

Oversikt over antall personer vaksinert med dose 1 og 2 i ulike grupper (per 14. mai 2021)

Personer 85 år og eldre (totalt 1 227 personer)

 • 92 % har fått dose 1
 • 89 % har fått dose 2

Personer 75-84 år (totalt 3 626 personer)

 • 97 % har fått dose 1
 • 91 % har fått dose 2

Personer 65-74 år (totalt 5 486 personer) 

 • 93 % har fått dose 1
 • 5 % har fått dose 2

Personer 55-64 år (totalt 7 255 personer)

 • 37 % har fått dose 1
 • 6 % har fått dose 2

Personer 45-54 år (totalt 9 049 personer)

 • 20 % har fått dose 1
 • 4 % har fått dose 2

Personer 18-44 år (totalt 18 539 personer)

 • 12 % har fått dose 1
 • 3 % har fått dose 2

Hvor lenge må jeg vente før det er min tur? 

Fordi vi ikke vet når og hvor mye vaksine vi får framover, kan vi dessverre ikke si når vi kan vaksinere de ulike gruppene. De som betjener Vaksinetelefonen kan heller ikke svare på dette.  

FHI har laget en oversikt over når ulike grupper kan vente vaksine. 

Se også informasjon om tidsintervall mellom dosene 

Du kan ikke velge vaksinetype

Tre vaksinetyper ble godkjent i Norge, Pfizer/BioNTech,  Moderna og AstraZeneca. Den siste er imidlertid stoppet.  

Astra Zeneca

De som fikk første dose med Astra Zeneca får andre dose med Pfizer eller Moderna etter 12 uker. De det gjelder får innkalling til vaksine på samme sted som de fikk første dose. 

Les mer på nettsiden til FHI

Råd til de som er vaksinert

Følgende grupper blir heretter definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

 • Personer som er fullvaksinert.
 • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
 • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

FHI har følgende råd for de som er definert som beskyttet: 

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst en meter) til ubeskyttede i risikogruppen, som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.
 • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene og bruk av munnbind.
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ennå ikke mellom beskyttede og ubeskyttede. 

Flere lettelser for vaksinerte

Vaksinasjonskort

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Les mer på helsenorge.no.

Koronasertifikat

Det jobbes også med et nasjonalt koronasertifikat, som skal inneholde informasjon om vaksinestatus, gjennomgått covid-19 og nyeste teststatus. 

Les mer på Helsedirektoratet.no

Følg med i våre kommunikasjonskanaler 

Vi fortsetter å informere om koronavaksine i våre kommunikasjonskanaler, så følg med på nettsiden, i lokalpressen, på vår facebookside og via SMS.   

Følg kommunen på Facebook

Sørg for at du får varsel på SMS

Kommunen benytter telefonvarsling til innbyggerne når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt. 

Du kan selv oppdatere kontaktdata i løsningen vi benytter, så sjekk at du står oppført med riktige opplysninger: servicevarsling.no.

Informasjon om vaksinen

Les mer