Koronavaksine

Kort fortalt

Kommunen er nå godt i gang med å vaksinere innbyggerne. Alle aldersgrupper som skal vaksineres av helsepersonell i kommunen kan nå registrere seg i Helseboka. Yngre personer  med underliggende sykdommer skal vaksineres hos fastlegen og må selv ta kontakt med sin fastlege. 

Prioriteringsrekkefølge

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunen tilbyr vaksinen til innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen over lengre tid. Koronavaksinen er gratis.  

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for alvorlig sykdom. I starten har vi ikke nok vaksine til alle og vil derfor vaksinere de som trenger det mest. Vi følger prioriteringsrekkefølgen fra regjeringen, som deler befolkningen inn i ni grupper. Se nettsiden til Folkehelseinstituttet:    

Hvilke grupper kan få koronavaksine?

Hvem vaksinerer de ulike gruppene? 

Kommunen administrerer vaksineringen av innbyggerne. Helsepersonell og fastlegene står for selve vaksineringen. Beboere på institusjon blir vaksinert der de bor, mens de øvrige må møte opp på et av vaksinasjonsstedene vi etablerer. Risikogruppene får vaksinen hos fastlegen. Nedenfor omtaler vi de ulike gruppene. 

Gruppe 1–3: Beboere på sykehjem og personer som er 75 år eller eldre

Kommunen har informert om koronavaksinen i flere kanaler og bedt innbyggere som ønsker vaksine om å registrere seg i Helseboka. Mange har allerede gjort dette. For å være sikre på at vi når fram til alle innbyggere tar vi også personlig kontakt eller sender brev til alle i disse gruppene. Her ber vi de som ønsker vaksine om å registrere seg i Helseboka. 

Gruppe 4a: Personer i aldersgruppen 65-74 år 

Vi vet dessverre ikke når vi kan vaksinere denne gruppen, men det er viktig at alle som ønsker vaksine registrerer seg i Helseboka. Flere har allerede gjort dette. Kommunen har likevel sendt brev til alle i denne gruppen. I brevet ber vi de som ønsker vaksine om å registrere seg.    

Gruppe 4b, 5, 6 og 7: Personer 16-64 år i risikogruppen  

Personer i denne gruppen må ta kontakt med fastlegen sin for vaksine. Fastlegene ønsker at du fortrinnsvis tar kontakt digitalt.

Har du fastlege i en annen kommune, og fastlegen ikke har mulighet til å vaksinere deg, kan du ringe Vaksinetelefonen og få time til vaksinasjon i Nordre Follo. Du trenger en bekreftelse fra fastlegen din på at du tilhører risikogruppen og du må ta med deg denne bekreftelsen når du kommer for å få vaksinen.    

Gruppe 8 og 9: Personer 45-64 år 

Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka. Vi ber om at alle som har mulighet til det, registrerer seg digitalt på grunn av stort trykk på Vaksinetelefonen. 
 

Personer 18-44 år, som ikke er i risikogruppen 

Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka. Vi ber om at alle som har mulighet til det, registrerer seg digitalt på grunn av stort trykk på Vaksinetelefonen.

Antall vaksinerte i Nordre Follo

Her finner du oversikt over hvor mange innbyggere som har vaksinert seg for koronaviruset i kommunen:

Åpne statistikk i nytt vindu.

Registrer deg for koronavaksine

Kommunen benytter Helseboka til å organisere vaksineringen. Dette er den samme løsningen som vi bruker til Covid-testing. Vi opplever at noen blir usikre og irritert over en rekke spørsmål, informasjon om betaling osv. som kommer opp under registreringen. Dette er spørsmål du får hvis du svarer ja til å laste ned en app og/eller abonnere på Helseboka. Du trenger ikke disse tjenestene hvis du kun skal registrere deg for vaksine.     

Når du skal registrere deg må du logge inn med BankID. Pårørende kan logge inn med egen ID og registrere foreldre eller andre som ikke klarer å registrere seg selv. 

Logg deg inn her: 

Helseboka

 

Når du har registrert deg i Helseboka og gitt beskjed om at du ønsker vaksine, får du en bekreftelse på SMS. 

Vaksinetelefonen

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe Vaksinetelefonen i kommunen.

Telefonnummeret er 94 01 23 10 og du kan ringe kl. 09.00 - 14.00 mandag til fredag.        

Du får SMS når det er din tur til å få vaksinen 

Vaksinering foregår etter prioriteringsrekkefølgen, som er bestemt fra regjeringen. Når det blir din tur (avhengig av hvilken gruppe du tilhører) får du en SMS fra kommunen der du blant annet blir bedt om å ta kontakt for å reservere time til vaksinering. Her er det både en link til digital reservering og et telefonnummer du kan ringe. 

Vi ber om at du ikke tar kontakt med oss hvis du ikke har fått SMS om at det er din tur! 

Risikogrupper

Det at vi følger prioriteringsgruppene betyr f.eks. at personer som er 79 år er likt prioritert med personer som er 84 år (prioriteringsgruppe 3), også helt uavhengig av om de har risikofaktorer i tillegg til alder. 

Hvor lenge må jeg vente før det er min tur? 

Fordi vi ennå ikke vet når og hvor mye vaksine vi får framover, kan vi dessverre ikke si når vi kan vaksinere de ulike gruppene. De som betjener Vaksinetelefonen kan heller ikke svare på dette. Vi forholder oss til grupper, ikke når den enkelte er født. 

FHI har laget en oversikt over når de forventer å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19.

Hvem blir vaksinert i uke 9?

  • Personer i gruppe 3 - alder 75-84 år
  • Personer i gruppe 5 - alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Grunnen til at vi nå vaksinerer peroner i gruppe 5 er at vi denne uken får AstraZeneca vaksinen, som ikke er godkjent for personer over 65 år.   

Vaksinasjonssteder 

Vaksinedose 1 og 2 vil bli satt på samme vaksinasjonssted.

De som har fått den første vaksinedosen på helsestasjonen får også den andre dosen der.  Etter uke 8 har alle som er vaksinert på helsestasjonene fått dose 2, og da slutter vi å bruke helsestasjonene som vaksinasjonssted. 

Fra uke 6 har vi tatt i bruk Kolben kulturhus og Langhuset som vaksinasjonssteder. Fra uke 9 bytter vi ut Langhuset med Ski storsenter.  

Du kan ikke velge vaksinetype

Det er tre vaksinetyper som er godkjent i Norge, Pfizer/BioNTech vaksinen, Moderna vaksinen og AstraZeneca vaksinen. Nordre Follo kommune har fått alle de tre vaksinetypene. Det er ikke mulig å velge hvilken type vaksine du får, men AstraZeneca vaksinen er ikke godkjent til personer over 65 år per i dag og vi vil derfor ikke gi den til personer i denne gruppen.

Råd til de som er vaksinert

Vi vet ennå ikke hvor godt vaksinene hindrer smittespredning. På sikt vil det trolig komme lettelser, men foreløpig må de som er vaksinert fortsatt følge gjeldende smittevernregler. De grunnleggende smittevernrådene som god hånd- og hostehygiene, holde mer avstand og holde oss hjemme når vi er syke vil vi sannsynligvis måtte leve med litt lenger. Det er også karanteneplikt selv om du er vaksinert.

Følg med i våre kommunikasjonskanaler 

Vi fortsetter å informere om koronavaksine i kommunens kommunikasjonskanaler som personlig via hjemmetjenesten, brev og SMS fra kommunen, våre nettsider, kommunens facebookside og via lokalpressen.  

Følg kommunen på Facebook

Sørg for at du får varsel på SMS

Kommunen benytter telefonvarsling til innbyggerne når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt. 

Du kan selv oppdatere kontaktdata i løsningen vi benytter, så sjekk at du står oppført med riktige opplysninger: servicevarsling.no.

Informasjon om vaksinen

Les mer