Smitteverntiltak i Nordre Follo

Fra og med 18. februar gjelder de nasjonale smitteverntiltakene for Nordre Follo kommune. Kommunestyret vedtok ikke lokal smittevernforskrift på møtet 17. februar.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Regjeringen bestemte tirsdag 16. februar at de forsterkede tiltakene som ble innført for Nordre Follo og kommunene rundt, opphørte ved midnatt natt til torsdag 18. februar.

Kommunene kan selv vedta tiltak, men alle kommuner må uansett følge de nasjonale retningslinjene. De kan bare vedta strengere tiltak, ikke mildere. 

Følger nasjonale smitteverntiltak

På sitt møte 17. februar presiserte kommunestyret at kommunen følger de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalingene om smitteverntiltak. Privatpersoner, virksomheter, lag og foreninger forventes å følge nasjonale råd, retningslinjer, bransjestandarder og andre veiledere for smittevern.

Kommunestyret vedtok i tillegg følgende:  

Kommunen stiller seg positiv til innendørs idrettsaktivitet for parautøvere som ikke tilhører en grupper med forhøyet risiko for komplikasjoner ved eventuell Covid-19 smitte, gjenopptar sin aktivitet.

Nasjonale tiltak som gjelder inntil videre

Regjeringens smitteverntiltak fra 18. februar ble justert 23. februar. Se nedenfor hvilke tiltak som gjelder for Nordre Follo kommune inntil videre.  

Oversikt over nasjonale smitteverntiltak fra og med 23. februar

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Sykehjem

Se det enkelte sykehjem for hvike besøkesregler som gjelder.  

Sykehjem i Nordre Follo kommune 

Mer informasjon

Sist endret: 01.03.2021