Miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer

Kort fortalt

Helsemyndighet miljørettet helsevern kan føre tilsyn for å sikre at miljø- og helsekrav i forskrift om miljørettet helsevern blir fulgt.  

Du kan kontakte miljørettet helsevern hvis du mener at virksomheter og eiendommer ikke følger smittevernregler 

  • der allmennheten har adgang
  • som benyttes av mange mennesker
  • der mennesker oppholder seg i lengre perioder  

Alle virksomheter skal planlegge, drive og avvikle på en måte som forebygger smittsomme sykdommer. 

Virksomheter og yrkesgrupper kan også ta kontakt for råd og veiledning. Smitteverntiltak kan for eksempel være sosial distanse, god håndhygiene og renhold. Les mer om råd og tiltak for

Les mer om miljørettet helsevern. 

Kontakt oss

Vi ønsker helst at du kontakter oss via e-post, men du kan også ringe.  Hvis vi ikke har anledning til å svare. kan du legge igjen beskjed, så ringer vi deg opp igjen.   

Miljørettet helsevern

Kommuneoverlege/samfunnsmedisinsk rådgiver
Telefon 66 81 93 75

Rådgiver miljørettet helsevern
Telefon 66 81 91 60