Varsel om oppstart av planarbeid for Trollåsen senter.

Høringsfrist: 19. oktober 2020
ARCHUS arkitekter AS starter på vegne av Mastemyr Eiendom AS regulering av Trollåsen senter i Nordre Follo kommune, gnr. 239, bnr. 765 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å gjøre det mulig å utvikle det eksisterende senteret.

I tillegg til forretning og offentlig privat tjenesteyting, skal det bygges boliger, og planarbeidet vil også vurdere regulert gang/ sykkelvei langs Trollåsveien og utformingen av avkjørselen fra Trollåsveien til senteret.

Planarbeidet omfatter også vurdering av behovet for og eventuelt forhandliger om utbyggingsavtale. Tiltak etter planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.  

Her finner du planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Planinitiativ
  3. Stedsanalyse
  4. Mulighetsstudie
  5. VS Trollåsen
  6. Planskisse trinn 1
  7. Planskisse full utbygging

Du kan si din mening

Du kan stille spørsmål eller sende innspill til ARCHUS arkitekter AS v/ Ketil Kiran, Pilestredet 75 C, 0354 Oslo eller til kk@archus.no.
Fristen for innspill er 19.10.2020.

Sist endret: 05.10.2020