Utbyggingsavtale ny videregående skole og boliger i Ski til høring

Høringsfrist: 17. august
Interesserte kan sende innspill innen 17. august.

Utvalget for Areal, Klima og Byggesak (AKB) i Nordre Follo kommune vedtok 28.6.22 å legge forslag til utbyggingsavtale innenfor detaljreguleringsplan i Ski sentrum, videregående skole og boliger, ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 § 17-4 annet ledd.

Utbyggingsavtalen regulerer utbyggers og kommunens plikter om finansiering og gjennomføring av rekkefølgebestemmelser i detaljreguleringsplanen i Ski sentrum, videregående skole og boliger (planident 201711) som ble vedtatt 16.10.2019.

Saksdokumentene og forslaget til utbyggingsavtale, se sak 62/22

Se saksdokumentene til detaljreguleringsplanen i Ski sentrum, videregående skole og boliger

Innspill kan rettes til Nordre Follo kommune på epost til postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller per post til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski, innen 17.08.2022.

Merk henvendelser med «Utbyggingsavtale videregående skole og boliger i Ski sentrum, sak 22/10180».

Sist endret: 01.07.2022