Temaplan for klima og energi for Nordre Follo kommune til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 4. november 2020
Formannskapet i Nordre Follo kommune vedtok 17. september 2020 å legge temaplan for klima og energi ut til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

Planen beskriver kommunens virkemidler og dagens status for klimagassutslipp. Videre setter den opp delmål og skisserer mulige tiltak for klimaarbeidet i kommunen.

Her finner du planforslaget

Se forslag til temaplan for klima og energi for Nordre Follo kommune.
Du kan også se utskrift av forslaget på innbyggertorgene på Ski rådhus og rådhuset i Kolbotn, og på bibliotekene i Ski og Kolbotn sentrum.  

Du kan si din mening

Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no
eller per brev til

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Merk innspillet med saksnummer 20/01853.

Fristen for innspill er 4. november.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Anders Berggren på telefon 458 32 467 eller e-post anders.berggren@nordrefollo.kommune.no fram til 31. oktober. Fra 1. november kan du kontakte Christina Blumentrath på telefon 93 05 71 14 eller e-post christina.blumentrath@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 20.10.2020