Skole eller ungdomsskole?

Høringsfrist: 21. juni
Vi inviterer innbyggerne til å komme med innspill til navneendring på fire av ungdomsskolene i kommunen. Spørsmålet er om ungdomsskolene Ingieråsen, Hellerasten, Fløysbonn og Flåtestad skal få tilnavnet «ungdomsskole» i stedet for «skole».

Enhetlig praksis

Ved å endre navnet på disse skolene blir det lettere å skille mellom barne- og ungdomsskoler, samtidig som vi får en enhetlig praksis i kommunen. I dag er det kun ungdomsskolene Haugjordet og Ski som har tilnavnet «ungdomsskole». Alle barneskolene og de to skolene med elever fra 1. til 10. trinn har tilnavnet «skole».   

Kom med innspill innen 21. juni

Gi din stemme til tilnavnet «ungdomsskole» eller «skole». 

Stem på skolenavn

Ønsker du å komme med innspill til skrivemåten av navnet på skolene kan du sende e-post til postmottak eller brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski. Merk høringsuttalelsen med saksnummer 20/37329.  

Hva skjer videre?

Utvalg for areal, klima og byggesak vil bestemme de offisielle skolenavnene. Før utvalget vedtar endelige navn skal Språkrådet uttale seg om skrivemåten. Når navnene er vedtatt vil de bli kunngjort og ført inn i Sentralt stedsnavnsregister.

Sist endret: 20.04.2021