Revidert forskrift om vann og avløpsgebyr, gjeldende fra 01.01.2022, er vedtatt

Nordre Follo kommune vedtok revidert forskrift om vann og avløpsgebyr 3. november 2021. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidende den 5. november 2021 og vil tre i kraft 1. januar 2022. Nåværende og gjeldende forskrift oppheves fra samme dato.

Her finner du gjeldende forskrift 

Du kan se den lokale forskriften som gjelder frem til 31.12.2021 på lovdata.no.

Her finner du revidert forskrift som trer i kraft 1. januar 2022 

Du kan se den lokale forskriften som trer i kraft 01.01.2022 på lovdata.no.

Har du spørsmål? 

Du kan sende e-post til: postmottak@nordrefollo.kommune.no.  

Sist endret: 10.11.2021