Reguleringsplan Linås – nytt veinavn

Høringsfrist: 10. januar
Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har vedtatt at veien som skal anlegges i forbindelse med reguleringsplan Linås, skal få et navn.

Innbyggere i Nordre Follo kommune blir oppfordret til å sende inn navneforslag på den nye veien. Nedenfor finner du navneforslagene som nå legges ut på høring av skrivemåten.  

Hvordan skal vi skrive veinavnet?

Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike forslagene til veinavn. Dette er kun en høring av skrivemåten, så du kan ikke komme med nye forslag til veinavn.

NAVNEFORSLAG

  • Håkon Holms vei
  • Jordekantveien
  • Linåsveien

Frist for innspill

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 10. januar 2022.  

Du kan sende inn høringsuttalelsen til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller sende uttalelsen i posten til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.  

Videre saksgang

I høringsperioden vil vi sende navneforslagene til Språkrådet og be de anbefale skrivemåten av forslagene. Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal vedta det nye veinavnet. Etter dette vil adresseendringen for berørte gjennomføres.

Sist endret: 10.11.2021